Ftalosiyanin esaslı boyarmaddelerin kimyasal yapıları ve fonksiyonel tekstillerin üretilmesinde kullanımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 809-817 | DOI: 10.5505/pajes.2016.77200  

Ftalosiyanin esaslı boyarmaddelerin kimyasal yapıları ve fonksiyonel tekstillerin üretilmesinde kullanımı

Pınar Saral Özdemir1, Arif Taner Özgüney2
1Recep Tayyip Erdoğan Üni., Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojileri Programı, Rize
2Ege Üni., Tekstil Mühendisliği Bölümü, İzmir

Ftalosiyaninler keskin mavi-yeşil renkli, oldukça sağlam, iki boyutlu 18 π-elektron konjuge sistemine sahip aromatik makrosiklik bileşiklerdir. Makrohalka yapının merkezi koordinasyon boşluğuna periodik tablonun birçok elementinin; aromatik yapının periferal ve non-periferal konumlarına ise çeşitli fonksiyonel sübstitüentlerin bağlanmasıyla ftalosiyaninlere katalitik, elektrokromik, elektriksel iletkenlik, fotovoltaik, fotoiletkenlik, ışık absorbsiyonu, foto uyarıcı gibi çeşitli özellikler kazandırmak mümkündür. Geleneksel bakır ftalosiyanin pigmenti dışında farklı ftalosiyanin türevlerinin de tekstil materyallerinin renklendirilmesinde kullanılmasıyla; farklı fonksiyonel özellikli (güç tutuşur, antibakteriyel…vs) teknik tekstillerin elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu sebeple bu araştırmada ftalosiyaninler hakkında genel bilgi verilip, tekstil materyallerinin renklendirilmesi ve antibakteriyel özellik kazandırılması üzerine yapılmış bazı çalışmalar anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ftalosiyanin, Tekstil, Pigment, Boya


Chemical structures of phthalocyanine based dyestuffs and their useage in production of functional textiles

Pınar Saral Özdemir1, Arif Taner Özgüney2
1Recep Tayyip Erdogan Uni., Vocational School of Technical Sciences, Department of Textile Technologies, Rize
2Ege University, Department of Textile Engineering, Izmir

Phthalocyanines are intensely blue-green-coloured, quite stable aromatic macrocyclic compounds having a two-dimensional 18-π electron conjugated system. Phthalocyanines are acquired various properties such as catalytic, electrochromic, electrical conductivity, photovoltaic, photo-conductivity, photo-absorbtion, photosensitizer by bonding most elements of the periodic table to central coordination cavity of macrocylic structure and by linking various functional substituents to peripheral or non-peripheral position of aromatic structure. It is thought that technical textiles having different functional properties, e.g.; antibacterial, fire retardant, can be obtained by also using various phthalocyanine derivatives except traditional copper phthalocyanine pigment in colouration of textile materials. For this reason, in this research general knowledge about phthalocyanines were given then some studies about their usage in textile material colouration and being achieved antibacterial properties were told.

Keywords: Phthalocyanine, Textile, Pigment, Dye


Pınar Saral Özdemir, Arif Taner Özgüney. Chemical structures of phthalocyanine based dyestuffs and their useage in production of functional textiles. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 809-817

Sorumlu Yazar: Pınar Saral Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale