Florin İçerikli Koruyucu Gaz Parametrelerinin Ergiyik Magnezyum Alaşımlarının Yüzey Filmi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 51-53 | DOI: 10.5505/pajes.2019.78026  

Florin İçerikli Koruyucu Gaz Parametrelerinin Ergiyik Magnezyum Alaşımlarının Yüzey Filmi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Ali Serdar Vanlı, Anil Akdogan, Meltem Eryıldız
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Ergimiş magnezyumun korunması, mevcut ve potansiyel magnezyum kullanıcıları için en önemli konulardan biridir. Pahalı metal kayıplarının en az seviyeye indirilmesinin yanı sıra güvenlik gibi nedenlerinden de ötürü, etkili bir ergiyik koruma sistemi gereklidir. SF6, son derece yüksek bir küresel ısınma potansiyeline sahip olduğundan, HFC-134a birçok uygulamada etkili bir çözümdür. Bu çalışmada, HFC-134a/N2 atmosferi altında ergimiş AZ91A alaşımında oluşan yüzey filmleri, farklı ergimiş metal sıcaklıkları, temas süreleri, konsantrasyonları ve koruyucu gaz debileri gibi çeşitli parametrelerde incelenmektedir. Optimum işlem parametrelerinin belirlenmesi için Taguchi deneysel tasarım yöntemi kullanılmıştır. Deneyler neticesinde elde edilen yüzey filmleri optik mikroskop ile analiz edilmiştir. Proses parametrelerinin ergiyik üzerinde en iyi koruyucu tabaka sağlayanları; 60 dakikalık temas süresi, 660°C ergimiş magnezyum sıcaklığı, % 0.30 hacimsel gaz konsantrasyon ve 600 l/h'lik koruyucu gaz karışım debisi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Florin içerikli koruyucu gaz, HFC-134a, Yüzey filmi oluşumu, Ergiyik Magnezyumun korunması, Taguchi deneysel tasarım.


Investigation of Protective Surface Film Behavior of Fluorine Containing Cover Gas Parameters on Molten Magnesium Alloy

Ali Serdar Vanlı, Anil Akdogan, Meltem Eryıldız
Yildiz Technical University, Mechanical Engineering Department, Istanbul

Protection of molten magnesium is one of the most important issues for existing and potential magnesium users. An effective melt protection system is necessary for safety reasons as well as minimizing expensive metal losses. Since SF6 has an extremely high global warming potential, HFC-134a is an effective solution in many applications. In this study, surface films formed on molten AZ91A alloy under HFC-134a/N2 atmosphere are examined in various parameters such as molten metal temperatures, exposure times, concentrations and flow rates of the protective gases. The surface films obtained as a result of the experiments were analyzed by optical microscope. The Taguchi experimental design method was used to determine the optimum process parameters. Process parameters provide the best protective layer on the melt; exposure time of 60 min, molten magnesium temperature of 660 °C, concentration of 0.30% vol., and the flow rate of protective gas mixture of 600 l/h. were determined.

Keywords: Fluorine-containing cover gas, HFC-134a, Surface film formation, Molten magnesium protection, Taguchi robust design.


Ali Serdar Vanlı, Anil Akdogan, Meltem Eryıldız. Investigation of Protective Surface Film Behavior of Fluorine Containing Cover Gas Parameters on Molten Magnesium Alloy. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 51-53

Sorumlu Yazar: Ali Serdar Vanlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale