Yapay bir göldeki termal değişikliklerin bir boyutlu sayısal model ile simülasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-78871 | DOI: 10.5505/pajes.2018.78871  

Yapay bir göldeki termal değişikliklerin bir boyutlu sayısal model ile simülasyonu

Talia Ekin Tokyay Sinha, Mehmet Yücel Yetgin
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara

Bu çalışma yüksek sıcaklıktaki suyun göl gibi akıntısız su kütlelerine verilmesini incelemektedir. Sayısal çalışmada PROBE isimli bir boyutlu (1B) sonlu hacim kodu kullanılmıştır. Kod, yüksek sıcaklıktaki suyun ve rüzgarın göl içindeki karışma süreçlerine etkisine, Koriolis etkisine ve güneş ışınımı etkisine açıklamalar getirmektedir. Bu koşullar nükleer santrallerdeki soğutma işlemleriyle alakalıdır. Göldeki mevsimsel doğal tabakalaşmanın ve termoklin formasyonunun sayısal analizinde ışık geçirim katsayısı, güneş ışınımı ve rüzgar hızı kalibre edilerek gerçek göl ölçüm sonuçlarına ulaşılmıştır. Göle su girişinde ve gölden su çıkışında oluşan termal tabakalaşma bir çok durum için çalışılmıştır. Çalışma, 1B modellemenin, bahsi geçen enerji santrallerinin soğutma işlemlerinde su giriş ve çıkışının uzun vadedeki sonuçlarının kısa sürede elde edilmesini gerektiren mühendislik uygulamalarında kullanışlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: PROBE, Termoklin, Nükleer Santral Soğutma Sistemleri, Işık Geçirim Katsayısı, Güneş Işınımı


Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model

Talia Ekin Tokyay Sinha, Mehmet Yücel Yetgin
Department Of Civil Engineering, The Middle East Technical University, Ankara, Turkey

This study focuses on release of high temperature water to still water bodies such as lakes and reservoirs. The numerical study is conducted using one dimensional (1D) finite volume code, PROBE. The code accounts for effect of high temperature water release, effect of wind over the lake in mixture processes, Coriolis’ effect and solar radiation. These conditions are relevant in cooling operations of nuclear power plants. Code validation is performed by reproducing natural stratification in a real lake and formation of a thermocline in summer via calibration of light extinction coefficient, solar radiation and wind velocity. The inflow and outflow of water to and from an artificial lake is studied under several scenarios when a thermal stratification exists. Study shows that 1D model is a viable tool in engineering applications when long term results of water withdrawal and release are required to be assessed in a short time during the cooling operation of aforementioned power plants.

Keywords: PROBE, Thermocline, Nuclear Power Plant Cooling Systems, Light Extinction Coefficient, Solar Radiation
Sorumlu Yazar: Talia Ekin Tokyay Sinha, United Kingdom


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale