Maya Endüstrisi Atıksularından Foto-Fenton Yöntemi ile Renk Giderimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-78872 | DOI: 10.5505/pajes.2018.78872  

Maya Endüstrisi Atıksularından Foto-Fenton Yöntemi ile Renk Giderimi

Neval Baycan1, Begüm Can2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye

Maya üretim endüstrisinin atığı, yüksek miktarda kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), azot, koyu renk ve biyolojik olarak parçalanmayan organik bileşikler içermektedir. Bu çalışmada, Ege bölgesinde faaliyet gösteren bir maya sanayinin atıksularının, renk giderimi Foto-Fenton (H2O2 / Fe (II) / UV) oksidasyon yöntemi kullanılarak arıtılmaya çalışılmıştır. Box-Wilson istatistiksel deneysel tasarım yöntemi kullanılarak başlangıç oksidan ve katalizör konsantrasyonları ve suyun pH'sı gibi bazı çalışma parametrelerinin renk giderme üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma süresince renk giderimi izlenmiş ve komple renk giderimi (E =% 100) 120 dakika sonra, 3.7 pH'da 2400mg / L H2O2 ve 121mg/L Fe (II) ilavesinin olduğu UV oksidasyonu işlemi sonucunda elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Foto-Fenton oksidasyou, Box-Wilson, Renk giderimi, Maya Endüstrisi.


Color Removal From Yeast Production Industry Wastewater Using Photo-Fenton Process

Neval Baycan1, Begüm Can2
1Dokuz Eylul University, Environmental Engineering Department, Izmir, Turkey
2Izmir Institute Of Technology, Izmir, Turkey

The yeast production industry wastewaters contains high amount of chemical oxygen demand (COD), brownish color and recalcitrant organic components. In this work, one of the yeast production plant wastewaters operating in the Aegean region, the color removal were studied with using Photo-Fenton (H2O2/Fe(II)/UV) oxidation processes. In this study, the Box–Wilson statistical experimental design method applied to optimization of decolorization of the yeast production industry wastewater. For this reason, the initial oxidant and catalyst concentrations and pH of water were chosen as the experimental parameters on decolorization. Color removal was observed during the experimental studies. Complete color removal (E=100%) was achieved with the addition of 2400mg/L H2O2 and 121mg/L Fe(II) at 3.7 pH after 120 min. of exposure to the UV irradiation.

Keywords: Photo-Fenton oxidation, Box-Wilson, Decolorization, Yeast Production Industry
Sorumlu Yazar: Neval Baycan, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale