OLED TV’ler için 24/20A LLC Rezonanslı Dönüştürücü Uygulaması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 837-845 | DOI: 10.5505/pajes.2017.79653  

OLED TV’ler için 24/20A LLC Rezonanslı Dönüştürücü Uygulaması

Çağatay Özçelik, Atiye Hülya Obdan
Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik- Elektronik Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Esenler, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada, LLC topolojisi kullanılarak çift transformatör yapısı ile transformatörlerin primer tarafları seri sekonder tarafları paralel bağlı olacak şekilde rezonanslı dönüştürücü ele alınmıştır. Seri rezonans karakteristiği sayesinde güç Mosfet’leri sıfır gerilim altında iletime girmektedir, böylece yarı iletkenler üzerindeki kayıplar azalmıştır. Önerilen dönüştürücüde transformatörlerin primer sargıları birbirlerine seri bağlanmıştır, bu sayede çıkış tarafına akım dengeli bir şekilde sağlanmıştır. Sekonder tarafta transformatörlerin sargıları birbirlerine paralel bağlanmıştır böylece yük akımı eşit biçimde dağıtılmış aynı zamanda transformatörlerin sekonder sargılarının ve çıkış doğrultucu diyotlarının akım stresi azalmıştır. Bu çalışmada LLC rezonanslı dönüştürücünün çalışma prensibi ele alınmıştır ve OLED TV güç kaynakları için 24V/20A çıkışlı devrenin PSIM simülasyon modeli ve prototipi oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: LLC Rezonanslı Dönüştürücü, Sıfır Gerilimde anahtarlama, Elektromanyetik girişim, Anahtarlama kayıpları


Application of 24V/20A LLC Resonant Converter for OLED TVs

Çağatay Özçelik, Atiye Hülya Obdan
Electrical Engineering Department, Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Yildiz Technical University, Esenler, Istanbul, Turkey

This study aims to come out with a double transformer resonant converter design that is serially connected in the primary part and parallel connected in the secondary part while using LLC topology. With the help of serial resonance characteristics, the power MOSFETs are conducted at zero voltage switching, therefore the switching power losses on the semiconductor devices are minimized. In the recommended converter, the primary part of two transformers are connected in series in order to transmit the load currents to output in a balanced manner. In the secondary part, the transformers are parallel connected in order to provide equal distribution of load currents. This, in return, decreased the current stresses on the secondary part of the transformers and on the output rectifying diodes. This study provides the working principle of the series resonant LLC converter topologies by designing the PSIM simulation model and laboratory prototype with 24V/20A output for OLED TV power source.

Keywords: LLC Resonant Converter, Zero Voltage Switching, Electromagnetic Interference, Switching Losses


Çağatay Özçelik, Atiye Hülya Obdan. Application of 24V/20A LLC Resonant Converter for OLED TVs. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 837-845

Sorumlu Yazar: Çağatay Özçelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale