EMG Sinyalleri ile mobil robotun kablosuz kontrolü [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(5): 497-503 | DOI: 10.5505/pajes.2016.79735  

EMG Sinyalleri ile mobil robotun kablosuz kontrolü

Serdar Küçük, Umut Mayetin
Kocaeli Üniversitesi,Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği, Türkiye

Kasların elektriksel aktivitelerinin ölçülmesine elektromiyografi (EMG) denir. Klinik tedavi süreçlerinde ve biyomedikal araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada önkol kasları üzerinden elde edilen yüzey EMG sinyalleri kullanılarak bir mobil robotun kablosuz kontrolü gerçekleştirilmiştir. Üç kanaldan eş zamanlı olarak alınan EMG sinyalleri sayısal filtrelerle işlenmiş, kablosuz ortam üzerinden mobil robot kontrol devresine aktarılmıştır. Kontrol devresi, el-bilek hareketlerinden elde edilen işlenmiş veriler ile mobil robotun yön ve hız kontrolünü gerçekleştirmektedir. Son olarak kullanılan sayısal filtrelere ait frekans cevapları ve işlenmiş EMG sinyallerine ait zaman grafikleri çalışma içerisinde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Önkol kasları, EMG sinyali, Devre tasarımı, Sayısal filtre, Frekans cevabı


Wirless control of mobile robot with EMG signals

Serdar Küçük, Umut Mayetin
Kocaeli University, Technology Faculty, Department of Biomedical Engineering, Turkey

Electromyography (EMG) is the measurement of electrical activities of muscles. It is used for clinical health processes and biomedical researches. In this study, control of a mobile robot is performed by using EMG signals obtained from forearm muscles. EMG signals simultaneously obtained from three channel are processed with digital filter and transferred to mobile robot control circuit via wireless way. Control circuit using processed signals obtained from hand-elbow movements performs direction and velocity control of the mobile robot. Finally, frequency responses of digital filters and time graphs of processed EMG signals are given in the study.

Keywords: Forearm muscles, EMG signal, Circuit design, Digital filter, Frequency response


Serdar Küçük, Umut Mayetin. Wirless control of mobile robot with EMG signals. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(5): 497-503

Sorumlu Yazar: Serdar Küçük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale