Çapraz sevkiyatta kamyon çizelgeleme problemi için çözüm yaklaşımları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-80034 | DOI: 10.5505/pajes.2018.80034  

Çapraz sevkiyatta kamyon çizelgeleme problemi için çözüm yaklaşımları

Gökçe Özden1, İnci Sarıçiçek2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Makine Programı, Eskisehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Çapraz sevkiyat, bir dağıtım ağında, ürünlerin dağıtım merkezlerine gelen kamyonlar aracılığıyla teslim edildiği, müşteri taleplerine göre konsolide edilerek müşterilere teslim edilmek üzere giden kamyonlara yüklendiği yenilikçi bir sistemdir. Bu çalışmada, çapraz sevkiyat merkezindeki her bir kamyonun kapılara atanması ve kapılardaki sırasının belirlenmesine yönelik olan kamyon çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Belirtilen probleminin çözümü için belirli bir çalışma süresi içinde yüklenen ürün sayısının en büyüklenmesi amacına sahip bir matematiksel model ve Tavlama Benzetimi algoritması önerilmiştir. Farklı test problemleri türetilerek matematiksel model ve meta sezgisel algoritmanın sonuçları karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: çok kapılı çapraz sevkiyat merkezi, kamyon çizelgeleme, lojistik, tavlama benzetimi


Solution approaches for truck scheduling problem in cross-docking

Gökçe Özden1, İnci Sarıçiçek2
1Eskişehir Osmangazi University, Eskisehir Vocational School, Machinery Program, Eskisehir
2Eskişehir Osmangazi University, Department of Industrial Engineering, Eskisehir

Cross docking is an innovative system that products are distributed to the distribution centers via trucks, consolidated according to customer demands, and loaded into trucks to be delivered to customers. This study focuses on the truck-scheduling problem, which consists of assigning each truck to a door at the dock and determining the sequences. This study presents a mathematical model and a Simulated Annealing Algorithm for door assignments and truck scheduling in multi-door cross-docking centers. The objective of the model is to maximize of the total number of shipping products within working time period. The results of the mathematical model and the meta-heuristic algorithm are compared by generating different test problems.

Keywords: multi door cross-docking center, truck scheduling, logistics, simulated annealing
Sorumlu Yazar: Gökçe Özden, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale