Besi çiftliği atıksularının anaerobik/aerobik yöntemlerle arıtılabilirliği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 922-928 | DOI: 10.5505/pajes.2019.80474  

Besi çiftliği atıksularının anaerobik/aerobik yöntemlerle arıtılabilirliği

Roda Gökçe Yılmaz Çinçin, Osman Nuri AĞDAĞ
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye

Artan nüfus ile birlikte tarım ve hayvancılık sektörleri üretim kapasitelerini arttırmışlardır. Böylece daha fazla atık oluşturan çiftlik ve tarım alanlarından kaynaklanan çevresel riskler de artmıştır. Özellikle hayvansal atıkların kontrol altına alınamaması ve bilinçsizce akarsulara, meralara, açık alanlara veya sulama kanalları vasıtasıyla ekim alanlarına atılması nedeni ile hem bölge toprağının biyolojik yapısı tahrip edilmekte hem de böcek, sivrisinek ve koku problemleri sonucu çevre sağlığı tehdit edilmektedir. Yüzey ve yeraltı sularının azot ve fosfor kirliliğine maruz kalması, bölgedeki tüm canlılarının sağlığını etkilemektedir. Bunun yanı sıra atık birikiminden kaynaklanan çeşitli gazlar, bölge havasını hızla kirletmekte ve zararlı mikroorganizmaların yayılımına neden olmaktadır. Oluşan atıksuların yarattığı çevresel sorunlardan yola çıkarak bu çalışma kapsamında, besi çiftliği atıksularının ardışık, anaerobik yukarı akışlı çamur yataklı reaktör/ aerobik sürekli karıştırmalı tank reaktörde arıtımı incelenmiştir. Anaerobik UASB reaktörün ardından kalan organik kirliliği parçalamak için aerobik CSTR reaktör kullanılmıştır. Sistemde farklı organik yükleme hızlarında (3.53-10.59 kgKOİ/m3gün) KOİ giderimi ve metan gazı miktarı ölçülmüştür. Çalışmada anaerobik UASB reaktörde en yüksek KOİ giderme verimine %90.3 olarak 7.06 kgKOİ/m3gün organik yükleme hızında ulaşılmıştır. Anaerobik arıtma kısmında oluşan biyogazda en yüksek ölçülen metan gazı oranı %65 olmuştur. Elde edilen sonuçlar besi çiftliği atıksularının ardışık anaerobik yukarı akışlı çamur yataklı reaktör/ aerobik sürekli karıştırmalı tank reaktörde arıtılabilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. KOİ değerinin yüksek oluşu, bu tür atıksuların arıtımında anaerobik yöntemlerin kullanılmasının uygun olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Besi çiftliği atıksuyu, CSTR reaktör, UASB reaktör


Anaerobic / aerobic treatability of livestock wastewater

Roda Gökçe Yılmaz Çinçin, Osman Nuri AĞDAĞ
Department Of Environmental Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey

The agriculture and livestock sectors increased their production capacities by the increasing population. Thus, the environmental risks arising from the farms and agricultural areas that are generating more waste are also increased. Especially, animal wastes cannot be taken under control and unconsciously thrown into rivers, estuaries, open areas or irrigation canals, resulting in the destruction of the biological structure of the region soil and the endangered environmental health of insect, mosquito and odor problems. Surface and groundwater exposure to nitrogen and phosphorus pollution affects the health of all living things in the region. In addition, various gases resulting from waste accumulation rapidly pollute the regional air and cause the propagation of harmful microorganisms. From the environmental problems created by the wastewater, the treatment of the livestock wastewater sequential anaerobic upflow sludge bed reactor / aerobic continuous stirred tank reactor has been investigated. An aerobic CSTR reactor was used to break down the residual organic pollution following the anaerobic UASB reactor. The COD removal and the amount of methane gas were measured at different organic loading rates (3.53-10.59 kgCOD/m3day) in the system. In study, the highest COD removal efficiency in anaerobic UASB reactor was reached as 90.3% at an organic loading rate of 7.06 kgCOD/m3day. The highest measured methane gas rate in the biogas formed in the anaerobic treatment section was 65%. The results show that the treatability of the livestock wastewater is a good alternative anaerobic upflow sludge bed reactor / aerobic continuous mixing tank reactor.

Keywords: CSTR reactor, UASB reactor, livestock farm wastewater


Roda Gökçe Yılmaz Çinçin, Osman Nuri AĞDAĞ. Anaerobic / aerobic treatability of livestock wastewater. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 922-928

Sorumlu Yazar: Roda Gökçe Yılmaz Çinçin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale