Kolajen hidrolizat/karboksimetil selüloz filmlerinin mekanik ve bariyer özelliklerinin SiO2 nanoparçacıkları kullanımı ile geliştirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-80688 | DOI: 10.5505/pajes.2018.80688  

Kolajen hidrolizat/karboksimetil selüloz filmlerinin mekanik ve bariyer özelliklerinin SiO2 nanoparçacıkları kullanımı ile geliştirilmesi

Buğra Ocak
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, İzmir

Küresel bir sorun olan kirlilik ve biyolojik olarak parçalanmayan plastik ambalaj filmlerinin artan kullanımı çevresel kaygılara neden olmuştur. Dolayısıyla, biyolojik olarak bozunabilir filmler gibi doğal polimer materyalleri kullanma eğilimi artmıştır. Bu makale, paketleme/kaplama uygulamaları için yeni kolajen hidrolizat/karboksimetil selüloz/nano-SiO2 filmlerini hazırlamayı ve karakterize etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar, filmlere nano-SiO2 katılımının % 1'den % 4'e arttırılmasıyla, kalınlık ve çekme mukavemetinde belirgin bir artışa (p < 0.05) neden olduğunu, ancak kopma uzamasını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Nano-SiO2, filmlerin su buharı geçirgenliği ve suda çözünürlük değerlerini büyük ölçüde düşürmüştür. Ayrıca, filmlerdeki nano-SiO2 oranındaki artışlar şeffaflık değerlerini arttırmış, ultraviyole ve görünür aralıktaki ışık geçirgenliğinde azalma sağlamıştır. Bu çalışma, nano-SiO2'nin kolajen hidrolizat/karboksimetil selüloz filmlerine ilavesinin, üretilen filmin özellikleri üzerinde önemli etkiler verdiğini göstermektedir. Kolajen hidrolizatı/karboksimetil selüloz filmlerinin özelliklerinin geliştirilmesi, filmlerin kaplama/ambalaj amaçlı kullanım potansiyelini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Kolajen hidrolizat, karboksimetil selüloz, SiO2, su buharı geçirgenliği, su çözünürlüğü


Development of the mechanical and barrier properties of collagen hydrolysate/carboxymethyl cellulose films by using SiO2 nanoparticles

Buğra Ocak
Department of Leather Engineering, Faculty of Engineering, Ege University, Izmir, Turkey

Pollution is a global problem and the increased use non-biodegradable plastic packaging films have caused environmental concerns. Thus, there is a tendency to use natural polymer materials, such as biodegradable films. This paper aims to prepare and characterize novel collagen hydrolysate/carboxymethyl cellulose/nano-SiO2 films for packaging/coating applications. The results indicate that the incorporation of nano-SiO2 in films from 1% to 4% caused significant increase (p < 0.05) in thickness and tensile strength but significantly decreased the elongation at break. Nano-SiO2 drastically reduced the water vapor permeability and water solubility values of films. Furthermore, the increments in nano-SiO2 proportion in films increased the values of transparency and provided a reduction in the light transmission in the ultraviolet and visible range. This study demonstrates that nano-SiO2 addition to collagen hydrolysate/ carboxymethyl cellulose films gives significantly effects on properties of film produced. The enhancement of film properties shows the potential for using collagen hydrolysate/carboxymethyl cellulose films for coating/packaging purposes.

Keywords: Collagen hydrolysate, carboxymethyl cellulose, SiO2, water vapor permeability, water solubility
Sorumlu Yazar: Buğra Ocak, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale