Hidrolik Test Sisteminin Model Öngörülü Kontrolü [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(8): 1443-1449 | DOI: 10.5505/pajes.2018.81236  

Hidrolik Test Sisteminin Model Öngörülü Kontrolü

Ufuk Dursun, Fatma Yıldız Taşçıkaraoğlu, İlker Üstoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-elektronik Fakültesi, Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada, ürünlerin dayanım ve performanslarının belirlenmesi için kullanılan hidrolik test sistemlerinin kontrolü için Model Öngörülü Kontrol (Model Predictive Control- MPC) tasarımı yapılmıştır Sistem kısıtlarının optimal kontrol kuralına dahil edilmesiyle test sistemi uygulamalarında karşılaşılan doyum problemleri için performans artımı sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak örnek sistem için sistemin doğrusal olmayan dinamik denklemleri oluşturulmuştur. Model çalışma noktası etrafında doğrusallaştırılarak, ivme durum değişkeni olacak şekilde durum uzayı modeli oluşturulmuştur. Elde edilen model, örnek sisteme ait model parametreleri kullanılarak, MPC içerisinde kullanılmak üzere ayrıklaştırılmıştır. MPC kuralı, batch metot yardımı ile oluşturularak, sınırlamalı optimal kontrol problemi arama algoritması yardımı ile çözülmüştür. Kontrol performansının tespiti amacı ile LQR ile karşılaştırmalı benzetim sonuçları sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Test Sistemi, Model Öngörülü Kontrol, Kısıtlamalı Optimizasyon


Model Predictive Control of Hydraulic Test System

Ufuk Dursun, Fatma Yıldız Taşçıkaraoğlu, İlker Üstoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-elektronik Fakültesi, Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

In this study, Model Predictive Control (MPC) is designed for the control of hydraulic test systems that are used for determining the strength and performance of the product. It is aimed to increase the performance of the saturation problems faced during the test system applications while including the system constraints in the optimal control rule. For this purpose, the nonlinear dynamic equations are first obtained for the considered test system. The state space model is obtained by linearizing the model around the equilibrium point in a way that the design variable is considered to be acceleration. The obtained model is discretized for employing it in MPC by using the model parameters of the considered system. MPC rule is solved via constituting batch approach method through constrained optimal control problem search algorithm. The simulation result of the comparisons with LQR is presented with the aim of examining the control performance. The obtained results are discussed and future studies are suggested.

Keywords: Hydraulic Test System, Model Predictive Control, Constrained Optimization


Ufuk Dursun, Fatma Yıldız Taşçıkaraoğlu, İlker Üstoğlu. Model Predictive Control of Hydraulic Test System. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(8): 1443-1449

Sorumlu Yazar: Ufuk Dursun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale