Helikopter Pali Aşınma Kalkanındaki Katı Partikül Erozyon Davranışının İncelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-82150 | DOI: 10.5505/pajes.2019.82150  

Helikopter Pali Aşınma Kalkanındaki Katı Partikül Erozyon Davranışının İncelenmesi

Hasan Gedikli, İsmail Özen
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Bu çalışmada, AISI 1020 çelik ve Ti-6Al-4V titanyum alaşım malzemelerinin katı partikül (parçacık) erozyon davranışları deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneyler farklı partikül çarpma hızları (100, 127, 170, 210, 250 m/s) ve açıları (20, 30, 45, 60, 90°) için gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte aynı malzemelerin bir helikopter pali üzerinde kullanılan aşınma kalkanındaki erozyon performansları, 0° hücum açısı ve 230 m/s çarpma hızı şartlarında sayısal olarak belirlenmiştir. Sayısal erozyon analizleri Eulerian-Lagrangian yaklaşımlı ayrık faz metodu ve bir ampirik erozyon eşitliği kullanan ticari ANSYS_Fluent paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel ve sayısal sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmış ve birbirlerine yakın sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca deneysel ve sayısal sonuçlara göre AISI 1020 çeliği, Ti-6Al-4V alaşım malzemesine göre en iyi erozyon performansı sergilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Katı partikül erozyonu, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Helikopter pali, Aşınma kalkanı, AISI1020, Ti-6Al-4V


Investigation of Solid Particle Erosion Behaviour on Erosion Shield of a Helicopter Rotor Blade

Hasan Gedikli, İsmail Özen
Department of Mechanical Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

In this paper, solid particle erosion behaviors of AISI 1020 steel and Ti-6Al-4V titanium alloy materials were experimentally and numerically investigated. Experiments and numerical simulations were carried out for the conditions of different particle impact velocities (100, 127, 170, 210, 250 m/s) and angles (20, 30, 45, 60, 90⁰ ). Moreover, erosion performances on the erosion shield of a helicopter rotor blade of aforementioned materials were numerically determined for the angle of attack of 0⁰ and impact velocity of 230 m/s. Numerical erosion analyzes were performed with ANSYS_Fluent program using discrete phase method with Eulerian-Lagrangian approach and an empirical erosion equation while experimental erosion tests were conducted by MIL-STD-3033 standard. As a result, numerical results were in good agreement with the experimental data. In addition, AISI 1020 steel material exhibited better erosion performance than Ti-6Al-4V titanium alloy material.

Keywords: Solid Particle Erosion, Computational fluid Dynamics, Helicopter blade, Erosion shield, AISI1020, Ti-6Al-4V
Sorumlu Yazar: Hasan Gedikli, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale