Pamuklu Dokuma Kumaşın Ozonla Ağartılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1245-1248 | DOI: 10.5505/pajes.2017.82231  

Pamuklu Dokuma Kumaşın Ozonla Ağartılması

Semiha Eren1, İdil Yetişir2
1Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi Programı,Orhangazi, Bursa,Türkiye
2Uludağ Üniversitesi,Mühensdilik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği,Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa,Türkiye

Bu çalışmada; pamuklu kumaşların ağartılmasında hidrojen peroksit ile ağartmaya alternatif olarak ozon gazı ile ağartmanın etkinliği araştırılmıştır. Pamuk ağartmada geleneksel yöntem hidrojen peroksit ağartması olduğundan kontrol numunelerinin hazırlanmasında bu yöntem kullanılmıştır. Ozon denemeleri 2 farklı sıcaklıkta (30°C-80°C), tek süre (30 dakika) ile uygulanmıştır. Beyazlık/sarılık, haşıl sökme, kopma dayanımı, % ağırlık kaybı, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) değerleri test edilmiş ve raporlanmıştır. 30°-30' da işlem gören numunelerin beyazlık/sarılık, haşıl sökme değerlerinin 80°C-30' da işlem gören numunelerden daha iyi olduğu görülmüştür. Bunun muhtemel sebebi ozon gazının yüksek sıcaklıklarda çözünürlüğünün düşmesi olarak yorumlanmıştır. Klasik hidrojen peroksit ağartması ile deneylerde çalışılan şartlarda daha yüksek beyazlıklara ulaşılmıştır ancak KOİ değerleri ozon işlemleri için çok daha düşük çıkmıştır. Hidrojen peroksit ağartmasındaki değerler ekolojik açıdan ozon muamelesine göre daha az uygun çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Terbiye, Ağartma, Ozon, Hidrojen Peroksit, Ekolojik


Ozone Bleaching of Woven Cotton Fabric

Semiha Eren1, İdil Yetişir2
1Uludag University,Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Vocational College, Textile ProgrammeOrhangazi, Bursa, Turkey
2ludag University, Engineering Faculty, Textile Engineering Department, Bursa, Turkey

In this study, the effectiveness of ozone as an alternative bleaching agent to hydrogen peroxide was investigated for cotton bleaching. The conventional method for cotton bleaching uses hydrogen peroxide, therefore; hydrogen peroxide bleaching was applied for preparing control samples. Ozone treatment were applied on the fabric for 2 different temperatures (30°C-80°C) and one treatment time (30minute). The whiteness/yellowness, desizing, tensile strength, weight loss (%), COD (Chemical Oxygen Demand) values were tested and reported. Considering the whiteness/yellowness and desizing values of 30°C-30' and 80°C-30', the 30°C-30' values were better than 80°C-30' values. The reason is probably the less solubility of ozone gas at elevated temperatures. Conventional peroxide bleaching yielded higher whiteness values at the studied circumstances however the COD values were much less for ozone treatment. These values of the hydrogen peroxide were less suitable for the ecological approach compared to ozone treatment.

Keywords: Finishing, Bleaching, Ozone, Hydrogen Peroxide, Ecologic


Semiha Eren, İdil Yetişir. Ozone Bleaching of Woven Cotton Fabric. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1245-1248

Sorumlu Yazar: Semiha Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale