Alkali ortamda bakırın korozyonu üzerine askorbik asidin inhibitör davranışı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 861-869 | DOI: 10.5505/pajes.2016.83702  

Alkali ortamda bakırın korozyonu üzerine askorbik asidin inhibitör davranışı

Sema Çelik1, Güray Kılınççeker2
1Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 01330 Balcalı, Sarıçam, Adana
2Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 01330 Balcalı, Sarıçam, Adana

Bu çalışmada, bakırın korozyon davranışlarına askorbik asidin etkisi %3.5 NaCl çözeltisinde (pH=9.0) potansiyodinamik polarizasyon ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi kullanılarak araştırılmıştır. Askorbik asidin farklı derişimlerde akım-potansiyel eğrileri ve Nyquist eğrileri elde edilmiştir. Askorbik asit içeren ve içermeyen %3.5 NaCI çözeltilerinde bekletildikten sonra bakır elektrotun taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile yüzey görüntüleri kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlardan askorbik asit %3.5 NaCl çözeltisinde bakırın korozyonunu engellemektedir. İnhibisyon etkinliğinin askorbik asit konsantrasyonundaki azalma ile arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakır, Elektrokimyasal teknikler, Korozyon, Adsorpsiyon izotermi


Inhibitor action of ascorbic acid on the corrosion of copper in alkaline medium

Sema Çelik1, Güray Kılınççeker2
1Institute of Science, University Of Çukurova, 01330 Balcalı, Sarıçam, Adana
2Department Of Chemistry, Faculty Of Arts&science, University Of Çukurova, 01330 Balcalı, Sarıçam, Adana

In this study, the effect of Ascorbic acid in the corrosion behaviour of copper has been investigated in 3.5% NaCl solution (pH=9.0) using potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Current-potential curve and Nyquist diagrams were obtained in different concentrations of ascorbic acid. The surface morphology of copper after their exposure to 3.5% NaCl solution with and without of ascorbic acid was examined by scanning electron microscopy (SEM). The obtained results show that, ascorbic acid inhibits corrosion of copper in 3.5% NaCl solution. Inhibition activity was determined to increase with decrease in the concentration of ascorbic acid.

Keywords: Copper, Electrochemical techniques, Corrosion, Adsorption isotherm


Sema Çelik, Güray Kılınççeker. Inhibitor action of ascorbic acid on the corrosion of copper in alkaline medium. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 861-869

Sorumlu Yazar: Güray Kılınççeker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale