Hizmet Lojistiğinde İş Atama ve Rotalama Politikaları Tasarımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1071-1079 | DOI: 10.5505/pajes.2019.84658  

Hizmet Lojistiğinde İş Atama ve Rotalama Politikaları Tasarımı

Zehra Duzgit1, Ayhan Özgür Toy2, Simge Çoban1, Zeynep Alibaşoğlu1, Özlem Tok Özkeskin1, Mert Karakaya1, Yücel Bayrak1
1İstanbul Bilgi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul, Türkiye
2Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İzmir, Türkiye

Bu çalışmada, ev aletleri endüstrisinde satış sonrası teknik servisin verimliliğini arttırmayı ele almaktayız. Verimlilik ölçütü, müşteri taleplerini karşılamak üzere harcanan toplam süredir. Böylece, amaç satış sonrası teknik hizmetlerinde harcanan toplam çalışma saatinin en küçüklenmesidir. Öncelikle, işlerin tamamlanmasındaki gecikmenin nedenlerini belirtmek üzere sistemi analiz ettik. Analiz bulgularımız neticesinde verimliliği arttırmak üzere iş atama ve iş sıralamaya odaklanmayı seçtik. Teknisyenleri işlere atayan ve her teknisyen için bir günde harcanan toplam zamanı en aza indirgeyecek şekilde rota belirleyen karışık bir tamsayı programlama modeli önerilmiştir. Bu model ile, iş sürelerinin beklenen değeri için problemi çözmekteyiz. Önerdiğimiz çözüm yöntemini gösterecek bir (iki?) sayısal çalışma da sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: İş atama, İş rotalama/sıralama, Matematiksel modelleme, Karışık tamsayılı programlama


Design of Job Assignment and Routing Policies in Service Logistics

Zehra Duzgit1, Ayhan Özgür Toy2, Simge Çoban1, Zeynep Alibaşoğlu1, Özlem Tok Özkeskin1, Mert Karakaya1, Yücel Bayrak1
1Istanbul Bilgi University, Department of Industrial Engineering, Istanbul, Turkey
2Yaşar University, Industrial Engineering Department, Izmir, Turkey

In this study, we consider to improve efficiency of an after-sales technical service in home appliances industry. The efficiency measure is the total time spent in a day to serve customer requests. Hence, the objective is to minimize total working hours spent in a day in the after-sales services. We first analyze the system to identify causes of delays in job completion. Upon findings of our analysis we choose to focus on job assignment and job sequencing to improve efficiency. We propose a mixed integer programming model for the assignment of technicians to jobs and sequencing of jobs for each technician to minimize total time spent in a day. Through this model we solve the problem with expected job durations. We present a (two?) numerical study to illustrate the proposed solution procedure.

Keywords: Job assignment, Job routing/sequencing, Mathematical modelling, Mixed integer programming


Zehra Duzgit, Ayhan Özgür Toy, Simge Çoban, Zeynep Alibaşoğlu, Özlem Tok Özkeskin, Mert Karakaya, Yücel Bayrak. Design of Job Assignment and Routing Policies in Service Logistics. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1071-1079

Sorumlu Yazar: Zehra Duzgit, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale