Ekstrem yağışların zamansal eğilim analizi: Konya Kapalı Havzası örneği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 956-961 | DOI: 10.5505/pajes.2019.86658  

Ekstrem yağışların zamansal eğilim analizi: Konya Kapalı Havzası örneği

Cihangir Köyceğiz, Meral Büyükyıldız
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya

Aşırı iklim olaylarının sıklığı ve yoğunluğundaki değişiklikler önemli sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. Özellikle, iklim değişikliğinin ekstrem yağışlar üzerindeki etkilerini araştırmak çok önemlidir. Son yıllarda birçok araştırmacı tarafından küresel, bölgesel ve yerel ölçekte ekstrem yağışların mekansal ve zamansal değişimi araştırılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'de Konya Kapalı Havzası’nda bulunan 4 meteoroloji istasyonunun (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) ekstrem yağışlarının zamansal değişimi araştırılmıştır. Bu amaçla, Mann-Kendall (MK), Spearman’s Rho ve Innovative Şen Trend testleri kullanılmıştır. Trend yöntemlerinin sonuçlarına göre Aksaray, Karaman ve Niğde meteoroloji istasyonlarında ekstrem yağış verileri istatistiksel olarak anlamlı olmayan azalma, Konya meteoroloji istasyonunda ise anlamlı olmayan artış eğilimleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yağış, Su Kaynakları, Hidrolojik Çevrim


Temporal trend analysis of extreme precipitation: a case study of Konya Closed Basin

Cihangir Köyceğiz, Meral Büyükyıldız
Department of Civil Engineering, Konya Technical University, Konya, Turkey

Changes in the intensity and frequency of extreme climate events cause significant problems in terms of social, economic and environmental. Especially, it is very important to inquire the influences of climate change on extreme precipitation. Spatial and temporal trends of extreme precipitation have been investigated by many researchers at global, regional and local scales in recent years. This study is about the temporal variability of extreme precipitation of 4 meteorology station (Konya, Karaman, Aksaray, Nigde) on Konya Closed Basin in Turkey. Trend analysis of extreme precipitations was conducted by means of the Spearman’s Rho (SR), Mann–Kendall (MK) and Innovative Şen Trend test. According to the results of trend methods, non-significant decreasing trends are observed in extreme precipitation data of Aksaray, Karaman and Nigde meteorology stations while non-significant increasing trend is shown only in Konya meteorology station.

Keywords: Precipitation, Water Resources, Hydrological Cycle


Cihangir Köyceğiz, Meral Büyükyıldız. Temporal trend analysis of extreme precipitation: a case study of Konya Closed Basin. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 956-961

Sorumlu Yazar: Cihangir Köyceğiz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale