GAZ AKIŞ ÖLÇÜMLERİ İÇİN BİR KAPİLAR AKIŞMETRE SETİNİN DİZAYNI VE KALİBRASYONU [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 513-517

GAZ AKIŞ ÖLÇÜMLERİ İÇİN BİR KAPİLAR AKIŞMETRE SETİNİN DİZAYNI VE KALİBRASYONU

Menderes LEVENT1, Mustafa BAYRAM2
1Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Atatürk University, Erzurum
2Department of Mathematics, Faculty of Science and Art, Atatürk University, Erzurum

Bu çalışmada, kapilar bir akışmetre setinin dizaynı ve kalibrasyonu incelenmiştir. Kapilar akışmetreler laminer akışa sahip küçük gaz akış debilerinin ölçümü için kullanılmıştır. Gazlar yüksek basınçlı gaz silindirlerinden sağlanmış (azot, argon, metan, hidojen ve karbondioksit, v.s) ve farklı zamanlarda kapilar akışmetrelerden (1’den 3’e kadar) geçirilmişlerdir. Her bir kapilar akışmetre camdan yapılmış olup, bir yada iki gazla kalibre edilmiştir. Kapilar akışmetre çıkışları, kapilar akışmetre gaz akışlarını regüle eden ayar vanalarına birleştirilmiştir. Gazlar sırasıyle bir kabarcık akışmetresine geçirilmişlerdir ve gazların bu akışmetrede kalış süreleri, kronometre yardımıyle kaydedilmiştir. Sonra, biriktirilen deneysel ölçümlerden yararlanarak, kapilar akışmetrelerden geçen gerçek gaz debileri, Hagen-Poiseuille denklemi kullanılarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kapilar akışmetre, Küçük gaz akışlarının ölçümü, Kabarcık akışmetresi, Laminer akış


DESIGN AND CALIBRATION OF A CAPILLARY FLOWMETER SET FOR MEASUREMENT OF GAS FLOWS

Menderes LEVENT1, Mustafa BAYRAM2
1Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Atatürk University, Erzurum
2Department of Mathematics, Faculty of Science and Art, Atatürk University, Erzurum

In this study, design and calibration of a capillary flowmeter set was represented. The capillary flowmeters will be used for measurements of small gas flows having laminar flow regime. The gases (such as, nitrogen, argon, methane, hydrogen and carbon-dioxide) supplied from high pressure gas bottles and passed through capillary flowmeters (1 to 3) at various times. Each capillary flowmeter was made of glass and calibrated with one or two gases. Outlet of the capillary flowmeters were connected to the needle valves which have been used for regulating gas flowrates of the capillary flowmeters. Gases individually passed to a bubble flowmeter, and residence time of gases are recorded by using a stop watch. Then, from collected experimental results actual gas flowrates through the capillary flowmeters are calculated by using Hagen-Poiseuille equation.

Keywords: Capillary flowmeter, Measurement of small gas flows, Bubble flowmeter, Laminar flow


Menderes LEVENT, Mustafa BAYRAM. DESIGN AND CALIBRATION OF A CAPILLARY FLOWMETER SET FOR MEASUREMENT OF GAS FLOWS. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 513-517


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale