Bor Minerallerinin Su Bazlı Sondaj Çamurunun Reolojik ve Filtrasyon Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-89990 | DOI: 10.5505/pajes.2019.89990  

Bor Minerallerinin Su Bazlı Sondaj Çamurunun Reolojik ve Filtrasyon Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma

Abdullah Özkan, Behlül Merve Kaplan
İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, İskenderun, Hatay

Bu çalışmanın amacı, bor minerallerinin su bazlı sondaj çamurunun reolojik ve filtrasyon özellikleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, su bazlı sondaj çamuru hazırlanarak içerisine 45 μm partikül boyutuna sahip boraks (Na2B4O7.10H2O), 75 μm partikül boyutuna sahip üleksit (NaCaB5O9.8H2O) ve 100 μm partikül boyutuna sahip kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) farklı oranlarda (1-5 % w/v) eklenmiştir. Boraks, üleksit ve kolemanitin karekterizasyonu X-ışınları floresans spektrometresi (XRF) ile yapılmıştır. Bor türevleri içeren su bazlı sondaj çamurunun görünür viskozite, plastik viskozite, kopma noktası ve jel mukavemeti gibi reolojik özellikleri FANN viskozimetresi ile belirlenmiştir. Filtrasyon özellikleri, API Filter Presi kullanılarak incelenmiştir. Tüm ölçümler, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Boraks, üleksit ve kolemanit minerallerinin ayrı ayrı eklenmesi (% 1-5 w/v) ile hazırlanan sondaj çamurlarının reolojik ve filtrasyon özellikleri kendi içlerinde, daha sonra birbirleri ile ve son olarak ta katkısız su bazlı sondaj çamuru ile karşılaştırılmıştır. Bor minerallerinin sondaj çamurunun reolojik özelliklerine olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. Boraks ve kolemanitin, üleksite oranla daha iyi bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Katkısız su bazlı sondaj çamuruna kıyasla, çamura bor mineralleri eklenmesinin çamurun filtrasyon kaybı ve kek kalınlığını attırdığı görülse de sonuçların referans değer aralığında olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bor mineralleri, Su bazlı sondaj sıvısı, Sondaj çamuru, Reolojik özellikler, Filtrasyon kaybı


Investigation of the Effects on Rheological and Filtration Properties of Water-Based Drilling Mud of Boron Minerals: An Experimental Study

Abdullah Özkan, Behlül Merve Kaplan
Iskenderun Technical Universty, Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Department Of Petroleum & Natural Gas Engineering

The aim of this study is to determine the effect on the rheological and filtration properties of water based drilling fluid of boron minerals. For this purpose, water-based drilling mud was prepared and borax (Na2B4O7.10H2O) with a particle size of 45 μm, ulexite (NaCaB5O9.8H2O) with a particle size of 75 μm and colemanite (Ca2B6O11.5H2O) with a particle size of 100 μm with different concentrations 1-5 (% w/v) are separately added. The characterization of borax, uleksite and colemanite are examined using X-ray fluorescence spectrometer (XRF). The rheological properties such as apparent viscosity, plastic viscosity, yield point and gel strength of the developed mud systems adding boron minerals were determined with a FANN viscometer. The filtration properties were examined using an API Filter Press. All physical measurements were carried out according to the American Petroleum Institute (API) standards. Borax, ulexite and colemanite added (1-5 % w/v) drilling muds rheological and filtration properties then compared to each other and the additive free water based drilling mud. The rheological and filtration properties of the developed mud systems are compared to original (additive free) mud system and with each other respectively. It is observed that boron additives improve the rheological properties of the drilling mud. Borax and colemanite have a better effect compared to ulexite. Filtration properties such as filtrate loss and filter cake thickness are increased compared to the original mud system but still in the reference value range and can be implemented to drilling operations.

Keywords: Boron minerals, Water based drilling fluid, Drilling mud, Rheological properties, Filtration loss
Sorumlu Yazar: Abdullah Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale