Silis dumanı katkılı geri kazanılmış agregalı betonların elastisite modüllerinin karşılaştırmalı analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1069-1078 | DOI: 10.5505/pajes.2018.92489  

Silis dumanı katkılı geri kazanılmış agregalı betonların elastisite modüllerinin karşılaştırmalı analizi

Özgür Çakır1, Hasan Dilbas2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Van, Türkiye - Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Atık malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasından ve yaşanabilir bir gelecek için öncülük edecek çevresel etkilerinin azaltılmasından dolayı, yapı sektöründe sürdürülebilirlik kavramı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yapım işlemleri, genellikle, yüksek miktarda yapı ve yıkıntı atığı (YYA) oluşumuyla sonuçlanmakta ve geri dönüşüm işlemi ardından YYA bertaraf edilmesi için inşaat mühendisliği uygulamalarında, özellikle geri kazanılmış agregalı betonda (GKA-B), geri kazanılmış agrega (GKA) olarak kullanımı büyük potansiyele sahiptir. Bu bağlamda, çeşitli oranlarda GKA (0-30-40-70-100%) ve çeşitli oranlarda silis dumanı (SD) (0-5-10%) içeren beton karışımları GKA-B‘ nun elastisite modülünü belirlemek üzere üretilmiştir. Bu çalışma, çeşitli standartlar tarafından ve çeşitli araştırmacılar tarafından önerilen teorik elastisite modülü formüllerince hesaplanan GKA-B elastisite modülü değerlerinin deneysel olarak elde edilen GKA-B elastisite modülü değerlerine yakınlıklarının olup olmadığını göstermeyi amaçlamaktadır. Analitik ve istatistik değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, GKA oranının betondaki artışı ile elastisite modülü azalmaktadır. GKA-B’da SD kullanımı elastisite modülünü ve basınç dayanımını artırmaktadır. İrdelenen standartlar göz önüne alındığında, Amerikan standardı (ACI 318-05) elastisite modülünü deneysel sonuçlara göre, en yüksek standart sapma göstermesine rağmen, yakın tahmini vermektedir. Diğer taraftan araştırmacılar tarafından GKA-B elastisite modülü tahmini için önerilen denklemler, irdelenen standartların ve deney sonuçlarının üzerinde sonuç vermektedirler. SD içeren ve içermeyen betonlar için bir elastisite modülü denklemi de bu çalışmada önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geri kazanılmış agregalı beton (GKA-B), silis dumanı (SD), elastisite modülü, standartlar.


A comparative analysis of elasticity modulus of recycled aggregate concrete with silica fume

Özgür Çakır1, Hasan Dilbas2
1Yildiz Technical University, Civil Engineering Department, Istanbul, Turkey
2Yuzuncu Yil University, Civil Engineering Department, Van, Turkey - Yildiz Technical University, Civil Engineering Department, Istanbul, Turkey

Recycling of waste materials has significant influence on the concept of sustainability in construction industry due to the conservation of natural resources and minimizing the environmental impacts which leads to habitable future. Construction activities, in general, result in huge amount of construction and demolition waste (C&DW) and C&DW has a great potential for possible disposal as recycled aggregate (RA) in civil engineering applications, especially in recycled aggregate concrete (RAC), after recycling processes. In this concept, concrete mixtures including RA and silica fume (SF) at various ratios (0-30-40-70-100%) and (0-5-10%), respectively, are produced in order to determine the elasticity modulus of RAC. This work aims to examine elasticity modulus of RAC determined according to the formulas of standards and studies. Analytical and statistical assessments are performed and experimental and theoretical results are compared. When RA content increases, the elasticity modulus decreases. SF utilization in RAC improves the mechanical parameters (elasticity modulus and compressive strength). The American standard (ACI 318-05) predicts the elasticity modulus approximately to the experimental results although it has the highest relative standard deviations in comparison to the regarded standards. Moreover, proposed equations for RAC by researchers estimate the elasticity modulus values greater than those of standards and the experimental results. An elasticity modulus equation is also proposed for RAC with and without SF.

Keywords: Recycled aggregate concrete, silica fume, elasticity modulus, standards.


Özgür Çakır, Hasan Dilbas. A comparative analysis of elasticity modulus of recycled aggregate concrete with silica fume. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1069-1078

Sorumlu Yazar: Hasan Dilbas, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale