Kimyasal bozundurma prosesiyle atık lastik ve düşük kaliteli linyit karışımından elde edilen katı ürünün karakterizasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 773-779 | DOI: 10.5505/pajes.2017.92603  

Kimyasal bozundurma prosesiyle atık lastik ve düşük kaliteli linyit karışımından elde edilen katı ürünün karakterizasyonu

Çağlayan Açıkgöz1, Şenay Balbay2
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Ve Süreç Mühendisliği, Bilecik
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,kimya Teknolojisi Bölümü, Bilecik

Bu çalışmada, atık lastik kırpıntıları(ALK) ve düşük kaliteli linyit içeren karışımın bir reaksiyon kabında sülfürik asit (H2SO4), sodyum hidroksit (NaOH) ve metil alkol (CH3OH) gibi organik ve inorganik maddeler ile kimyasal olarak bozundurulması atmosferik ortamda 140 ºC reaksiyon sıcaklığı ve 18 dakika reaksiyon süresinde gerçekleştirildi. Kimyasal bozundurma işleminden sonra katı ve sıvı faz filtre edilerek ayrılmıştır. Katı ürüne farklı konsantrasyonlarda çeşitli kimyasal maddelerle (2M NaOH; 0.75M KOH; 3MHCl; 3.5MHCl+10.07M HNO3) ardışık olarak asit-baz, baz-asit ortamlarında kimyasal yıkama işlemi uygulanarak kül ve kükürt giderimi sağlanmıştır.Elde edilen katı ürünün elementel analizi LECO CHNS 628 model elementel analiz cihazında belirlenmiştir. Kül, nem, ucucu madde miktarları ASTM standartlarına göre belirlenmiştir.Katı ürünün yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskopisi (SEM-ZEISS Supra 40VP) ile belirlenmiştir. BET yüzey alanı N2 gazı absorpsiyon isotermleri kullanılarak Micromeritics ASAP 2020 gaz adsorpsiyom porozimetresi ile ölçülmüştür. Perkin Elmer Spectrum 100 model FTIR spectrometer (ATR) ile IR analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, atık lastik kırpıntıları ile düşük kaliteli linyit içeren karışımın kimyasal olarak bozundurulması sonucunda elde edilen ürünün, kimyasal, fiziksel ve morfolojik analizlerinden elde edilen veriler ümit vericidir.

Anahtar Kelimeler: Linyit, Atık lastik, Kimyasal bozundurma


Characterization of solid product obtained via chemical degradation process of low grade lignite and waste tyre

Çağlayan Açıkgöz1, Şenay Balbay2
1Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty Of Engineering, Department Of Chemical And Process Engineering, Bilecik
2Bilecik Şeyh Edebali University, Vocational School, Department Of Chemical Technology, Bilecik

In this study, the chemical degradation of waste tire rubbers crumb- low grade lignite mixture was carried out in the reaction vessel by using inorganic and organic chemicals such as sulphuric acid (H2SO4), sodium hydroxide (NaOH) and methyl-alcohol (CH3OH) to decompose at the 140 ºC reaction temperatures and 18 minute reaction time under the atmospheric pressure. Solid and liquid phase were filtrated after chemical degradation. Ash and sulphur removal were provided as used chemical washing treatment in acid-base and base-acid ambiance as succesive with various chemical materials (2M NaOH; 0.75M KOH; 3MHCl; 33.5MHCl+10.07M HNO3) in different concentrations to solid product. Elemental analysis of the solid products was performed on a LECO CHNS 628 model elemental analyzer. Determination of ash, moisture and volatile matter was performed according to ASTM Standards. The surface morphology of solid product was performed by means of a scanning electron microscope (SEM-ZEISS Supra 40VP). BET surface area measurements using N2 gas adsorption isotherms were completed with a Micromeritics ASAP 2020 gas adsorption porosimeter. The Infrared analyses were obtained using Perkin Elmer Spectrum 100 model FTIR spectrometer with (ATR). The data obtained from the chemical, physical and morphological analyzes of the product obtained as a result of the chemical degradation of the waste rubber crump- low quality lignite mixture is promising.

Keywords: Lignite, Waste tyre, Chemical degradation


Çağlayan Açıkgöz, Şenay Balbay. Characterization of solid product obtained via chemical degradation process of low grade lignite and waste tyre. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 773-779

Sorumlu Yazar: Şenay Balbay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale