Depo Yeri Seçiminde Kullanılan Başarı Faktörleri ve Yöntemler Üzerine Bir Literatür Araştırması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1062-1070 | DOI: 10.5505/pajes.2019.93195  

Depo Yeri Seçiminde Kullanılan Başarı Faktörleri ve Yöntemler Üzerine Bir Literatür Araştırması

Ramazan Eyüp GERGİN1, İSKENDER PEKER2
1Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yüksek Okulu, Gümüşhane
2Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Gümüşhane

Dünya üzerinde üretim ve tüketim miktarlarının birbirlerinden farklı olması depolama kavramına dinamik bir özellik kazandırmaktadır. Ayrıca etkin bir depolama faaliyeti; sermaye ve işçilik yatırımlarını dikkate alacak, taşıma maliyet ve zamanını minimize edecek doğru depo yerinin seçilmesinden geçmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, depo yeri seçiminde yapılmış olan öncül araştırmaların incelenmesi ve depo yer seçiminde hangi başarı faktörleri ve yöntemlerin tercih edildiğine dair bir bilgi sunmaktır. Bu amaç kapsamında çok sayıda akademik çalışma çeşitli veri tabanları süzülerek incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre depo yer seçiminde en fazla kullanılan yöntemler AHP, ANP ve TOPSIS’in başını çektiği Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri, en çok kullanılan başarı faktörü ise Maliyet içerikli faktörler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Depo, Yer Seçimi, Literatür Araştırması.


Literature Review on Success Factors and Methods Used in Warehouse Location Selection

Ramazan Eyüp GERGİN1, İSKENDER PEKER2
1Irfan Can Kose Vocational School, Gumushane University, Gumushane, Turkey
2Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gumushane University, Turkey

The fact that the production and consumption amounts are different from each other gives a dynamic feature to the concept of storage. In addition, an effective storage activity hinges upon the selection of the right warehouse location that takes into account capital and labor investments; minimizes the transportation cost and time. The aim of this study is to investigate the preliminary researches in the selection of the warehouse location selection and to present information on which success factors and methods are preferred. Within this scope, many academic studies have been examined by filtering various databases. According to the results of the study, the most used methods in warehouse location selection are multi-criteria decision making methods such as AHP, ANP and TOPSIS; and the most commonly used success factor is determined as the cost-based factors.

Keywords: Warehouse, Location Selection, Literature Review.


Ramazan Eyüp GERGİN, İSKENDER PEKER. Literature Review on Success Factors and Methods Used in Warehouse Location Selection. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(9): 1062-1070

Sorumlu Yazar: Ramazan Eyüp GERGİN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale