Tek Fazlı Şebeke Bağlantılı Transformatörsüz PV Evirici Sistem Kontrolü [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(2): 143-150 | DOI: 10.5505/pajes.2018.93275  

Tek Fazlı Şebeke Bağlantılı Transformatörsüz PV Evirici Sistem Kontrolü

Ahmet Yüksel, Emre Özkop
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Trabzon

Bu çalışma, çok verimli ve güvenli evirici konseptli transformatörsüz eviricili şebeke bağlantılı fotovoltaik maksimum güç noktası takip sisteminin kontrolünün benzetim performansını sunmaktadır. Güç ve gerilimin değişimini temel alan dürt ve gözlemle tekniği, fotovoltaik birim sisteminden maksimum güç elde etmek için kullanılmaktadır. DA-DA yükselten çevirici bu teknik ile çevirici anahtarına ait PWM sinyalinin doluluk oranı değiştirilerek uygulanmaktadır. Tek fazlı çok verimli ve güvenli evirici konseptli transformatörsüz evirici, şebekeye güç akışını sağlamaktadır. Evirici kontrolü, şebeke gerilimi ve akımı ve ayrıca DA-DA yükselten çevirici çıkış gerilim değerlerine dayanmaktadır. Sistem performansı, PV modül ve DA-DA yükselten çevirici çıkış gerilim ve akımları, şebeke akımı ve gerilimi, kaçak akım, aktif ve reaktif güçler ve güç verim karakteristiği yönünden değerlendirilmektedir. Önerilen sistemde benzetim sonuçları HERIC evirici için maksimum verimini %97.96, Avrupalı verimini %96.84 ve Kaliforniyalı verimini %97.60 olarak 20 kHz anahtarlama frekansında göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: MPPT, Transformatörsüz Evirici, PV, Şebeke Bağlantılı


Control of Single Phase Grid Connected Transformerless PV Inverter System

Ahmet Yüksel, Emre Özkop
Department of Electrical and Electronics Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

This paper presents the simulation performance of control of a grid-connected photovoltaic maximum power point tracking system with highly efficient and reliable inverter concept transformerless inverter. Perturb and Observe technique based on variation of power and voltage is used to extract maximum power from photovoltaic power system. A dc-dc boost converter is applied with the technique by changing duty ratio of the PWM signal of the converter switch. A single-phase highly efficient and reliable inverter concept transformerless inverter provides a power flow into grid. The control of the inverter is based on the grid voltage and current and also dc-dc boost converter output voltage values. The system performance is evaluated in terms of PV module and dc-dc boost converter output voltages and currents, grid current and voltage, leakage current, active and reactive powers and power efficiency characteristics. The simulation results show 97.96% maximum efficiency, 96.84% European efficiency and 97.60% Californian efficiency with 20 kHz switching frequency for the HERIC inverter on the proposed system.

Keywords: MPPT, Transformerless Inverter, PV, Grid-Connected


Ahmet Yüksel, Emre Özkop. Control of Single Phase Grid Connected Transformerless PV Inverter System. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(2): 143-150

Sorumlu Yazar: Emre Özkop, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale