Nem ve sıcaklık algılama için iletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1278-1283 | DOI: 10.5505/pajes.2017.94557  

Nem ve sıcaklık algılama için iletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Filiz Boran1, Sevil Çetinkaya2, Meral Karakışla3, Mehmet Saçak3
1Hitit Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Çorum
2Cumhuriyet Üniversitesi, Kimya Mühendislği Bölümü, Sivas
3Ankara Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara

İletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompoziti, kaolinit varlığında yükseltgen olarak amonyum persülfat kullanılarak o-toluidinin kimyasal polimerizasyonu ile hazırlandı. Hazırlanan iletken kompozitin nem ve sıcaklık algılayıcısı olarak kullanımını araştırabilmek için kompozitin içerdiği iletken POT miktarı ve kompozitin iletkenlik değerlerine polimerizasyon koşullarından HCl, o-toluidin ve yükseltgen madde derişimlerinin etkisi incelendi. En yüksek poli(o-toluidin) miktarı (% 29,4) ve iletkenliğe sahip (8,3×10-4 Scm-1) kompozitin 0,2 M amonyum persülfat, 0,4 M o-toluidin ve 1.0 M hidroklorik asit kullanılarak 20 ͦC sıcaklıkta ve 2 saat sürdürülen polimerizasyon ile elde edildiği bulundu. Saf poli(o-toluidin) ve poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitinin direnç değerleri 0-100°C sıcaklık aralığında tekrar edilen ısıtma-soğutma işlemleri sırasında izlenerek sıcaklığa karşı duyarlılığı incelendi. Bağıl nem oranı %30-90 arasında değiştirilen ortamlarda saf poli(o-toluidin) ve kompozitin direnç değerleri ölçülerek nem sensör davranışı belirlendi. Hazırlanan kompozitin karakterizasyonu Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR), X-Işınları kırınımı (XRD), termogravimetrik analiz (TGA) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) teknikleri ile yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Poli(o-toluidin), kaolinit, kompozit, iletken polimer, sıcaklık sensör, nem sensör


Synthesis and characterization of poly(o-toluidine)/kaolinite conductive composites for humidity and temperature sensing

Filiz Boran1, Sevil Çetinkaya2, Meral Karakışla3, Mehmet Saçak3
1Department Of Chemical Engineering, Hitit University, Corum, Turkey
2Department Of Chemical Engineering, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Department Of Chemistry, Ankara University, Ankara, Turkey

Conductive poly(o-toluidine)/kaolinite composite was synthesized via chemical polymerization of o-toluidine in the availability of kaolinite using ammonium persulfate as oxidizing agent. To investigate the use of the prepared conductive composite as humidity and temperature sensor, the effect of polymerization conditions such as HCl, o-toluidine and oxidant concentrations on the amount of conductive POT contained in the composite and the conductivity values of composites were investigated. It was found that the composites with the highest poly (o-toluidine) content (29.4%) and conductivity (8.3 × 10-4 Scm-1) were obtained by 0.2 M ammonium persulfate, 0.4 M o-toluidine and 1 M hydrochloric acid for 2 hours of continuous polymerization at 20°C. The resistivity values of pure poly(o-toluidine) and poly(o-toluidine)/kaolinite composite were monitored during heating-cooling cycles in the range of 0-100°C. Changes in resistivity for pure poly(o-toluidine) and poly(o-toluidine)/kaolinite composite with humidity 30-90% were examined and humidity sensor behavior was determined. Characterization of the prepared composite was performed by Fourier transform ınfrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA) and scanning electron microscopy techniques (SEM).

Keywords: Poly(o-toluidine), kaolinite, composite, conductive polymer, temperature sensor, humidity sensor


Filiz Boran, Sevil Çetinkaya, Meral Karakışla, Mehmet Saçak. Synthesis and characterization of poly(o-toluidine)/kaolinite conductive composites for humidity and temperature sensing. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1278-1283

Sorumlu Yazar: Filiz Boran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale