Akış tipi çizelgeme problemlerinin hibrit ateşböceği ve parçacık sürü optimizasyonu algoritmasıyla çözümünde başlangıç popülasyonlarının etkileri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 140-149 | DOI: 10.5505/pajes.2019.94763  

Akış tipi çizelgeme problemlerinin hibrit ateşböceği ve parçacık sürü optimizasyonu algoritmasıyla çözümünde başlangıç popülasyonlarının etkileri

Serkan Kaya1, İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ1, ibrahim berkan aydilek2, MEHMET EMIN TENEKECI2, Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ3
1Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
2Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
3Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Klasik akış tipi çizelgeleme problemi, birbiri ardına sıralanmış makinelerin bulunduğu ve her iş için aynı makine sırasının takip edilmesi prensibine dayalıdır. İş ve makine sayılarının artmasıyla akış tipi çizelgeleme problemleri çok karmaşık hale dönüşmektedir. Bu karmaşık problemleri çözmek üzere birçok meta sezgisel yöntem kullanılmaktadır. Meta sezgisel yöntemlerle optimum çözüm aranırken başlangıç popülasyonlarının etkisi çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada hibrit ateşböceği parçacık sürü optimizasyonu algoritması kullanılarak literatürdeki akış tipi çizelgeleme problemlerinde, farklı başlangıç popülasyonlarının etkisinin gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla beş farklı başlangıç popülasyonu oluşturma yöntemi ele alınarak, karşılaştırma testleri yapılmıştır. Nawaz-Enscore-Ham algoritmasını içeren yöntemlerin ortalama göreli sapma değerlerinin daha iyi olduğu belirlenmiştir. Nawaz-Enscore-Ham algoritmasının farklı parçacık sayısı düzeyleri için başarısı test edilmiş ve sonuçlar sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akış tipi çizelgeleme, Meta sezgisel yöntemler, Hibrit ateşböceği parçacık sürü optimizasyonu, Başlangıç popülasyonu, NEH.


The effects of initial populations in the solution of flow shop scheduling problems by hybrid firefly and particle swarm optimization algorithms

Serkan Kaya1, İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ1, ibrahim berkan aydilek2, MEHMET EMIN TENEKECI2, Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ3
1Harran University Faculty of Engineering Department of Industrial Engineering
2Harran University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering
3Harran University Faculty of Engineering Department of Electrical and Electronics Engineering

The classical flow shop scheduling problem is based on the principle that the machines are sequenced sequentially and that the same machine sequence is followed for each job. The flow shop scheduling problems become very complex, with the increase in the number of jobs and machines. Many meta-heuristic methods are used to solve these complex problems. The effect of initial populations has great importance for searching optimal solutions by meta-heuristics methods. In this study, it is aimed to observe the effect of different initial populations in flow shop scheduling problems in the literature by using hybrid firefly particle swarm optimization algorithm. For this purpose, 5 different initial population generation methods were set and comparison tests were performed. The mean relative deviation values of the methods including the Nawaz-Enscore-Ham algorithm were determined to be better. The success of the Nawaz-Enscore-Ham algorithm for different particle count levels has been tested and the results are presented.

Keywords: The flow shop scheduling problem, meta-heuristic methods, Hybrid firefly particle swarm optimization, Initial population, NEH.


Serkan Kaya, İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ, ibrahim berkan aydilek, MEHMET EMIN TENEKECI, Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ. The effects of initial populations in the solution of flow shop scheduling problems by hybrid firefly and particle swarm optimization algorithms. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 140-149

Sorumlu Yazar: Serkan Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale