BESİN ÇÖZELTİSİNDE FARKLI AZOT KAYNAKLARI İLE BESLENEN DOMATES (Lycopersicum Esculentum L.) BİTKİSİNE YAPRAKTAN H2SO4 UYGULAMASININ BİTKİNİN TOPLAM VE AKTİF DEMİR İLE KLOROFİL KAPSAMI ÜZERİNE ETKİSİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 481-485

BESİN ÇÖZELTİSİNDE FARKLI AZOT KAYNAKLARI İLE BESLENEN DOMATES (Lycopersicum Esculentum L.) BİTKİSİNE YAPRAKTAN H2SO4 UYGULAMASININ BİTKİNİN TOPLAM VE AKTİF DEMİR İLE KLOROFİL KAPSAMI ÜZERİNE ETKİSİ

İbrahim ERDAL1, Melek GÜRBÜZ2, Ceyhan TARAKÇIOĞLU3
1100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Van
2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ankara
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Toprak Bölümü, Ordu

Bu çalışmada, sera koşullarında değişik azot kaynakları içeren besin çözeltileri ile yetiştirilen domates bitkisine yapraktan seyreltik asit (% 0.1’lik H2SO4) uygulamasının bitkinin toplam demir, aktif demir, klorofil ve toplam N içeriği ile kuru madde üzerine etkisini görmek ve olası demir noksanlığında ilave demirli gübrelemeye gerek kalmadan H2SO4 uygulamasıyla bu noksanlığı giderebilmek amaçlanmıştır. Seyreltik asit domates bitkisine bir hafta ara ile iki kez yapraktan uygulanmıştır. Bitkide kuru madde en fazla amonyum ile, total N içeriği ise en fazla üre ile yetiştirilen bitkilerden elde edilmiş olup, yapraktan asit uygulaması ile bitkilerin hem kuru madde, hem de toplam N içerikleri önemli düzeyde artış göstermiştir. Yapraktan asit uygulaması üre ve nitrat ile yetiştirilen bitkilerde toplam ve aktif demir içeriklerinde artış göstermesine rağmen bu artış istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Amonyum ile yetiştirilen bitkilerde ise asit uygulaması toplam demir içeriği üzerine negatif etki yapmıştır. Üre ile yetiştirilen bitkilerde asit uygulaması ile klorofil içeriği etkilenmezken, nitrat ve amonyum ile yetiştirilen bitkilerde önemli düzeyde artış göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Asit uygulaması, Azot, Demir, Klorofil


EFFECT OF FOLIAR ACID APPLICATION ON THE TOTAL AND AVAILABLE IRON CONTENTS, AND CHLOROPHYLL CONTENT IN TOMATO PLANT(Lycopersicum Esculentum L.) GROWN WITH NUTRIENT SOLUTION

İbrahim ERDAL1, Melek GÜRBÜZ2, Ceyhan TARAKÇIOĞLU3
1100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Van
2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ankara
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Toprak Bölümü, Ordu

In this study, the effects of foliar application of dilueted acid ( 0.1 % of H2SO4 ) on dry matter, total and available Fe, total N and chlorophyll content of tomato plants grown with different nitrogen sources were investigated and the possibility of recovery in Fe-deficient plants by spraying the foliars with H2SO4 without the necessisity of Fe- fertilization was aimed. Diluted acid applied to foliars twice with a week interval. The highest dry matter was obtained in the plants grown with ammonium application, while the highest total N content was determined in urea-fed plants. Foliar acid application caused to increase both dry matter and total N content significantly. Total and available Fe increased by foliar acid application in the plants grown with urea and nitrate, however these increments were not statistically significant. Total Fe was negatively affected by foliar acid application in the plants grown with ammonium. Foliar acid application didn’t affect chlorophyll content of the plants grown with urea, however significantly increased those of the plants grown with nitrate and ammonium.

Keywords: Acid application, Nitrogen, Iron, Chlorophyll


İbrahim ERDAL, Melek GÜRBÜZ, Ceyhan TARAKÇIOĞLU. EFFECT OF FOLIAR ACID APPLICATION ON THE TOTAL AND AVAILABLE IRON CONTENTS, AND CHLOROPHYLL CONTENT IN TOMATO PLANT(Lycopersicum Esculentum L.) GROWN WITH NUTRIENT SOLUTION. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 481-485


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale