Otomotiv Akülerinde Problem Tespitine Yönelik Hücresel Ölçüm ve Hata Teşhis Sistemi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-98105 | DOI: 10.5505/pajes.2018.98105  

Otomotiv Akülerinde Problem Tespitine Yönelik Hücresel Ölçüm ve Hata Teşhis Sistemi

Osman Demirci1, Burcu Acar Demirci2, Sezai Taşkın2
1İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Manisa

Üretim adetlerindeki artışlar ve bununla birlikte daha yüksek kaliteli ürün talebi, doğrudan insana bağımlı olmayan ve sürekli tekrarlayan işler için otomatik sistem ihtiyacını oluşturmuştur. Bu çalışma binek, hafif ve ağır ticari araçlarda kullanılan aküler için geliştirilen test sonrası hücresel hata tespiti ile ilgilidir. Araçlarda kullanılan aküler genellikle 12 V'luk bir terminal gerilimine sahiptir. Birbirlerine seri bağlı 6 hücreden oluşurlar. Üretim sahasında aynı hat grubunda üretilen akülerin hücreleri arasında dahi üretim süreci parametrelerinden dolayı zaman zaman elektriksel ve mekanik farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Hücreler arasındaki bu farklılıklar; farklı iç dirençlere, kapasite ve çevrim ömrü gibi performans sorunlarına neden olmaktadır. Üstelik bu farklılıklar tahribatlı akü problem analizlerinde de zaman alıcı bir süreci gerektirmektedir. Bu gibi problemleri gidermek amacıyla akünün her bir hücresinin performans durumunu tespit eden bir hücresel ölçüm sistemi gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, aküler “EN 50342-1: 2015 Akü Elektrik Test Standardı”na göre test edilmektedir. Geliştirilen sistem için LabVIEW™ programı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akü, Veri Toplama, EN 50342-1: 2015 Standart


Battery Cell Measurement and Fault Diagnosis System for Detection of Problem in Automotive Batteries

Osman Demirci1, Burcu Acar Demirci2, Sezai Taşkın2
1İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2Department of Electrical and Electronics Engineering, Manisa Celal Bayar University Engineering Faculty, Manisa,Turkey

Increases in production volumes and higher quality product demands have led to the need of automated systems for continuously recurring tasks that are not directly dependent on people. This study is related to battery cell fault diagnosis system which is developed for passenger cars, light and heavy commercial vehicles. The battery used in vehicles commonly has a terminal voltage of 12 V. The battery consists of 6 cells connected to each other in series. Electrical and mechanical differences can be observed from time to time due to the production process parameters. These differences between cells cause performance problems including different internal resistances, capacity and cycle life. Moreover, these differences also require a time-consuming process in destructive battery problem analysis. So as to overcome such problems, a battery cell measurement and fault diagnosis system are required. In this study, batteries are tested according to the EN 50342-1: 2015 Battery Electrical Test Standard. The developed system user interface is designed with the LabVIEWTM program.

Keywords: Battery, Data Acquisition, EN 50342-1: 2015 Standard
Sorumlu Yazar: Burcu Acar Demirci, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale