Bir Elektrik Dağıtım Firması için KEMIRA-M Yöntemi ile Depo Yeri Seçimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-98354 | DOI: 10.5505/pajes.2019.98354  

Bir Elektrik Dağıtım Firması için KEMIRA-M Yöntemi ile Depo Yeri Seçimi

ÖZNİL KIŞ, Gülin Feryal Can, Pelin Toktaş
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara

Bu çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemlerinin çözümü için son zamanlarda popüler hale gelen Modifiye Edilmiş Kemeny Medyan Gösterge Sıralaması Uygunluk Yaklaşımı (Modified KEmeny Median Indicator Ranks Accordance, KEMIRA-M) kullanılarak; bir elektrik dağıtım şirketi için depo yeri seçimi gerçekleştirilmiştir. KEMIRA-M, kriterleri mantıksal olarak iki gruba ayırmakta ve her iki grup arasındaki etkileşimleri de kapsayarak kriter önem ağırlıklarını hesaplamaktadır. KEMIRA-M, karar vericilerin hem kriter öncelikleriyle ilgili tercihlerini hem de kriterlerin nicel veya nitel değerlerini dikkate almaktadır. Karar vericiler, kriterlerin önem ağırlıklarını medyan bileşen öncelikleri temelinde değiştirebilirler ve bu değişkenliğin etkilerini alternatiflerin sıralaması üzerinde görebilirler. Bu çalışmada incelenen depo yeri seçim probleminde farklı kriterler göz önünde bulundurularak en uygun yerin seçilmesi amaçlanmıştır. Bu kriterler 20 depo yeri alternatifinin değerlendirilmesi için çevresel ve firma ile ilişkili kriterler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu kapsamda, firma ilişkili kriterler olarak; Operasyon Merkezi-Buluşma Noktası Depolarının (OC-MP) aylık ulaşım maliyetleri, 2018 yatırım tutarları, aylık ana depolar arası ulaşım maliyetleri, bağlı OC-MP sayısı ve OC-MP tüketim tutarları dikkate alınmıştır. Çevresel kriterler olarak; nüfus, en yakın ana yola uzaklık, ana tedarikçiye ortalama uzaklık, hareket esnekliği, ortalama teslimat süresi ve arazi maliyeti göz önünde bulundurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: KEMIRA, Depo, Yer Seçimi, Elektrik Dağıtımı, ÇKKV


Warehouse Location Selection for An Electricity Distribution Company by KEMIRA-M method

ÖZNİL KIŞ, Gülin Feryal Can, Pelin Toktaş
Başkent University, Engineering Faculty, Industrial Engineering Department

In this study, by using Modified Kemeny Median Indicator Ranks Accordance (KEMIRA-M) approach which begins to become popular in recent times for solution of Multi criteria Decision Making (MCDM) problems, warehouse location selection for an electricity distribution company is performed. KEMIRA-M logically distinguishes criteria into two groups and it computes criteria importance weights by including interactions between both groups. KEMIRA-M considers both decision makers’ preferences related to the priorities of criteria and quantitative or qualitative values of these criteria in decision making process. Decision makers can change importance weights of criteria based on median priority component representing expected rankings of criteria importance weights and they can see the effect of this variability on rankings of alternatives. In warehouse location selection problem investigated in this study, it is aimed to choose the favorable location considering different criteria and these criteria were grouped firm related and environmental criteria to evaluate 20 alternative warehouse locations. In this context, as firm related criteria; Operation Center-Meeting Point (OC-MP) transportation cost per month, main warehouses’ transportation costs per month, number of connected OC-MP, consumption amounts of OC-MP were considered. Population, distance to the closest main road, average distance to main supplier, mobility, investment amounts in 2018, average delivery time and land cost were taken into account as environmental criteria group.

Keywords: KEMIRA, Warehouse, Location Selection, Electricity Distribution, MCDM
Sorumlu Yazar: ÖZNİL KIŞ, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale