Probiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917 [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 933-940 | DOI: 10.5505/pajes.2017.98475  

Probiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917

Seda Altuntaş1, Mihriban Korukluoğlu2, Volkan Altuntaş3
1Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Departmanı

Probiyotikler yeterli miktarda alındıklarında, konakçının sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunan, patojen olmayan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik mikroorganizmalar genellikle fermente süt ürünleri veya gıda takviyeleri gibi gıda maddelerinin bileşenleridir. Gıda endüstrisinde, yaygın olarak Laktik Asit Bakterileri (LAB) kullanılmaktadır. Hayvan besleme, yem endüstrisi ve ilaç sanayiinde ise laktik asit bakterilerinin yanı sıra diğer patojen olmayan ve sağlık üzerine olumlu etkileri bulunan mikroorganizmalar da (Sacchromyces boulardii ve Escherichia coli Nissle 1917 ) kullanılır. Bu çalışmada; probiyotik E. coli suşu Nissle 1917’ nin kökeni, tıbbi tarihi, mikrobiyolojik ve genetik özellikleri, biyolojik aktiviteleri, güvenirliliği ve toksikolojik yönü ele alınmıştır. Bunlara ek olarak EcN(E.coli Nissle 1917) ile yapılan klinik deneyler de özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: E.coli suşu Nissle 1917, EcN, probiyotikler


Probiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917

Seda Altuntaş1, Mihriban Korukluoğlu2, Volkan Altuntaş3
1Department of Food Engineering, Bursa Technical Universtiy, Bursa, Turkey
2Department of Food Engineering, Uludağ Universtiy, Bursa, Turkey
3Department of Information Technologies, Bursa Technical University, Bursa, Turkey

Probiotics are live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host. Probiotic microorganisms are usually components of foodstuffs such as fermented dairy products or food supplements. In the food industry, widely Lactic Acid Bacteria (LAB) are used. In livestock breeding, feed industry and pharmaceutical industry, microorganisms which are non-pathogenic and have positive effects on health (Sacchromyces boulardii, and Escherichia coli Nissle 1917) are used besides the lactic acid bacteria. This review focused on origin, medical history, microbiological and genetic characteristics, biological activity, biosafety and toxicological aspects of probiotic E. coli strain Nissle 1917. Additionally, clinical trials conducted with ECN (Escherichia coli Nissle 1917) will be summarized.

Keywords: E.coli strain Nissle 1917, EcN, probiotics


Seda Altuntaş, Mihriban Korukluoğlu, Volkan Altuntaş. Probiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 933-940

Sorumlu Yazar: Volkan Altuntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale