Şebekeden Bağımsız Hibrit Sistemin (Rüzgar-Fotovoltaik) Performans Analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-98958 | DOI: 10.5505/pajes.2018.98958  

Şebekeden Bağımsız Hibrit Sistemin (Rüzgar-Fotovoltaik) Performans Analizi

Oktay Arıkan1, Evren İşen2, Bedri Kekezoğlu1
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
2Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kırklareli

Hibrit enerji sistem tasarımında fotovoltaik panel, rüzgar türbini ve akülerin boyutlandırılması en önemli araştırma konusudur. Literatürde hybrid yenilenebilir enerji sistemlerinin boyutlandırılmasında farklı yaklaşımlar kullanan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, kurulan bir hibrit sistemin deneysel ve simülasyon sonuçları arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur…………….. Üniversite’sinde kurulan sistem 600 W rüzgar türbini, 2x320 W fotovoltaik panel ve 4x210 Ah akü içermektedir. Maksimum güç noktası takip kontrol cihazı, hibrit kontrolcü ve inverter sırasıyla panel, türbin ve çıkış gücü kontrolü için kullanılmıştır. Hava istasyonu rüzgar hızı, sıcaklık, ışınım gibi hava verilerini kaydetmek için ve veri kaydedici de elektriksel büyüklükleri kayıt altına almak için kullanılmıştır. Sistem kullanılan bileşenlerin katalog bilgilerine göre modellenmiştir ve modelleme sonuçları ile uygulama sonuçları karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hibrit sistem, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi


Performance Analysis of Stand-Alone Hybrid (Wind-Photovoltaic) Energy System

Oktay Arıkan1, Evren İşen2, Bedri Kekezoğlu1
1Yildiz Technical University, Faculty of Electrical-Electronics, Department of Electrical Engineering, Istanbul
2Kirklareli University, Faculty of Engineering, Department of Electrical-Electronics Engineering, Kirklareli

Sizing of PV panel, wind turbine and storage batteries in hybrid energy systems is the most important research topic for a system design. There are many studies in the literature, using different approaches about sizing of hybrid renewable energy systems. In this study, experimental and simulation performance differences of the installed hybrid system are presented. The system that is installed in…………….University, has 600 W wind turbine, 2x320 W photovoltaic (PV) panel group and 4x210 Ah batteries. A maximum power point tracking (MPPT) controller, a hybrid controller and an inverter are utilized to control the panels, wind turbine and power flow. A weather station is used to measure the weather conditions such as wind speed, temperature, radiation, and electrical quantities are recorded by a data logger. The system is modelled depending on the datasheets of the components, and the modelling results are compared with experimental results.

Keywords: Hybrid system, renewable energy, wind energy
Sorumlu Yazar: Evren İşen, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale