Bulanık çıkarım sistemlerinde kullanılan küme sayılarının K-ortalamalar ile belirlenmesi ve baraj hacmi modellenmesi: Kestel barajı örneği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 962-967 | DOI: 10.5505/pajes.2019.99223  

Bulanık çıkarım sistemlerinde kullanılan küme sayılarının K-ortalamalar ile belirlenmesi ve baraj hacmi modellenmesi: Kestel barajı örneği

Tülay Suğra Küçükerdem1, Murat Kilit2, Kemal Saplioglu1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Giderek azalan su kaynaklarının etkili biçimde kullanılması ve gelecek için su kaynaklarının doğru planlanması önemlidir. Su kaynaklarının planlanması çalışmalarında akım modellemeleri ve akım tahminleri yapmak çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Sandıklı Kestel barajına ait 1986-2008 yılı verileri ile ANFIS modeli kullanılarak aylık hacimlerin tahmini yapılmaya çalışılmıştır. Sistemde girdi olarak önceki aylara ait hacimler, hazneye giren ve çıkan hacimler ve buharlaşma miktarı kullanılmıştır. ANFIS yönteminde girdiler için kullanılan küme sayıları ise K-means yöntemi ile elde edilmiştir. K-ortalamalar yönteminden elde edilen küme sayıları ile oluşturulan farklı kümeler ANFIS’te modellenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Her bir girdi değeri için en uygun küme sayıları belirlenmiş ve bu doğrultuda modelleme yapılmıştır. Sonuç olarak uygun küme sayılarına göre yapılan modellerin rastgele oluşturulan modellere göre daha düşük hata yüzdesine sahip sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: K-ortalamalar, ANFIS, hidrolojik modelleme, Kestel


Determination of the number of clusters used in fuzzy inference systems by means of K-means and modeling of dam volume: Kestel dam example

Tülay Suğra Küçükerdem1, Murat Kilit2, Kemal Saplioglu1
1Süleyman Demirel University Faculty Of Engineering Department Of Civil Engineering
2Afyon Kocatepe University Faculty Of Engineering Department Of Civil Engineering

Correct planning of water resources is important for efficient use of increasingly decreasing water resources and the future. Flow modeling and flow estimations in water resource planning are the basis of studies. In this study, it is aimed to estimate monthly volumes by using ANFIS model with the data of 1986-2008 of Sandıklı Kestel dam. In the system, the volume of the previous months, the volume of the incoming and outgoing volumes and the amount of evaporation were used as input. In ANFIS method, the number of clusters used for the inputs was obtained by K-means. Different clusters formed by K-averages were modeled in ANFIS and the results were compared. The optimal number of clusters for each input value is determined. Models have been established in this way. As a result, it has been found that the models made according to the optimal number of clusters give results with lower error percentage compared to randomly generated models.

Keywords: K-means, ANFIS, hydrological modeling, Kestel


Tülay Suğra Küçükerdem, Murat Kilit, Kemal Saplioglu. Determination of the number of clusters used in fuzzy inference systems by means of K-means and modeling of dam volume: Kestel dam example. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 962-967

Sorumlu Yazar: Kemal Saplioglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale