YARI RİJİT BAĞLANTILI ÇERÇEVELER [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 537-539

YARI RİJİT BAĞLANTILI ÇERÇEVELER

Hasan GÖNEN1, Eşref ÜNLÜOĞLU1
Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Son yıllarda araştırmacılar kiriş-kolon bağlantılarının gerçek davranışları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Genelde çerçevelerin yapısal analizi rijit veya mafsallı bağlantı olarak ortaya konulmaktadır. Buna rağmen pratikte hiçbir düğüm noktası tam rijit veya gerçek mafsal değildir. Rijit düşünülen bir bağlantı daima relatif dönmelere izin verir veya mafsal olarak düşünülen bağlantılar hiç bir zaman tam bir mafsal özelliği taşımazlar. Bu sebeple, bütün düğüm noktaları yarı rijit olarak ele alınmalıdır. Yarı rijit bağlantıların davranışını tanımak için eleman etkili burkulma uzunluğuna bağlı moment değişim katsayısı olan Cm değerinin kullanılmasıyla çözümü kabul eden Türk Standardı TS 4561’de ampirik bir formül verilmiştir. Buradaki Cm değeri rijit ve yarı rijit bağlı çerçeve elemanları için farklıdır.

Anahtar Kelimeler: Yarırijit, Düğüm noktası, Çerçeveler, Burkulma boyu


FRAMES WITH SEMIRIGID STRUCTURAL CONNECTIONS

Hasan GÖNEN1, Eşref ÜNLÜOĞLU1
Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

During recent years, researchers have focused their attention on the actual behaviour of beam-to-column joints. In general, structural analysis of frames are performed either for rigid joints or pin-ended connections. Nevertheless in practice, no joints are either fully rigid or actually pinned. A presumed rigid joint always allows for a relative rotation or presumed pin-ended connections are never proper hinges. Therefore all joints should be treated as semi-rigid. To meet semi-rigidly connected behaviour an empirical interaction equation, given in Turkish Standard TS 4561, is adopted into analysis by using Cm values which modifies the moment relating with effective buckling length of member, where Cm values are different for rigidly and semi rigidly connected frame elements.

Keywords: Semirigid, Joints, Frames, Buckling length


Hasan GÖNEN, Eşref ÜNLÜOĞLU. FRAMES WITH SEMIRIGID STRUCTURAL CONNECTIONS. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 537-539


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale