Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
BETONARME KİRİŞLERİN LİFLİ POLİMER (FRP) MALZEMELER KULLANILARAK ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ
REPAIR AND STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS USING FIBRE REINFORCED POLIMER (FRP) MATERIALS
Nihat ÇETİNKAYA, Hasan KAPLAN, Ş. Murat ŞENEL
Sayfalar 291 - 298

3.
CNC TORNA TEZGAHLARI İÇİN DİALOG METODU KULLANILARAK NC KOD TÜRETİLMESİ
CNC LATHE MACHINE PRODUCING NC CODE BY USING DIALOG METHOD
Yakup TURGUT, İhsan KORKUT, Mehmet Tolga AKINCI
Sayfalar 299 - 304

4.
DEĞİŞKEN ATKI SIKLIKLI KUMAŞ DOKUNMASI SIRASINDA ÇÖZGÜ GERGİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF WARP TENSION DURING WEAVING FABRIC WITH VARIABLE WEFT DENSITY
Yıldıray TURHAN, Recep EREN
Sayfalar 305 - 316

5.
DERİN ÇEKME İŞLEMİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN SONLU ELEMANLAR METODU YARDIMIYLA MODELLENMESİ
NON-LINEAR FINITE ELEMENT MODELING OF DEEP DRAWING PROCESS
Hasan YILDIZ, Onur KIRLI
Sayfalar 317 - 326

6.
DOĞAL FREKANS VERİLERİ KULLANILARAK ANKASTRE BİR KİRİŞTE HASARLARIN BELİRLENMESİ
DETECTION OF DEFECTS IN A CANTILEVER BEAM USING MODAL TEST DATA
Ertuğrul ÇAM, Murat LÜY, Sadettin ORHAN
Sayfalar 327 - 331

7.
FARKLI İNCELİKLERDEKİ TRAS VE UÇUCU KÜLÜN ÇİMENTO DAYANIMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF NATURAL POZZOLAN AND FLY ASH HAVING DIFFERENT FINENESS ON THE STRENGTH OF CEMENT
Özlem ÇELİK
Sayfalar 333 - 337

8.
FOTOVOLTAİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNDE KULLANILABİLECEK BİR SERİ REZONANS İNVERTÖR DEVRESİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING A SERIES RESONANT INVERTER CIRCUIT TO USE IN THE PHOTOVOLTAIC ENERGY CONVERSION SYSTEMS
Engin ÇETİN, Bekir Sami SAZAK
Sayfalar 339 - 346

9.
GENELLEŞTİRİLMİŞ DİFERANSİYAL QUADRATURE METODUNUN KİRİŞLERİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİNE UYGULANMASI
APPLICATION OF THE GENERALIZED DIFFERENTIAL QUADRATURE METHOD TO FREE VIBRATION ANALYSIS OF BEAMS
Zekeriya GİRGİN, Ersin DEMİR, Cem KOL
Sayfalar 347 - 352

10.
KLİMA SİSTEM KONTROLÜNÜN BULANIK MANTIK İLE MODELLEMESİ
MODELLING OF AIR CONDITIONING SYSTEM BY FUZZY LOGIC APPROACH
Ahmet ÖZEK, Mahmut SİNECEN
Sayfalar 353 - 358

11.
KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF CREEP BEHAVIOUR OF COMPOSITE MATERIALS WITH THE FINITE ELEMENT METHOD
Hasan YILDIZ, Gürkan ERAL
Sayfalar 359 - 366

12.
KONYA YÖRESİ DOLOMİTLERİNİN SİNTERLENMESİNE DEMİR TUFALI VE KUVARS KATKILARININ ETKİLERİ
THE INFLUENCE OF MILL SCALE AND QUARTZ INTO SINTERING OF KONYATURKEY DOLOMITES
H. Aygül YEPREM
Sayfalar 367 - 371

13.
PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİNDE KOMPANZASYON AKIMINI HESAPLAMAK İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
A NEW METHOD TO CALCULATE COMPENSATION CURRENT IN PARALLEL ACTIVE POWER FILTER
Ahmet ALTINTAŞ, Yusuf ÖNER
Sayfalar 373 - 379

14.
PUZOLAN KATKILI ÇİMENTOLARIN BETON OLGUNLUĞUNA ETKİSİ
EFFECT OF PORTLAND-POZZOLAN CEMENTS ON CONCRETE MATURITY
Arın YILMAZ
Sayfalar 381 - 387

15.
SANTRİFÜJ POMPANIN KANATLI VE KANATSIZ DİFÜZÖRÜNDEKİ AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ
NUMERICAL SIMULATION OF THE FLOW IN THE CENTRIFUGAL PUMP WITHIN VANE AND VANELESS DIFFUSER
K. Melih GÜLEREN, Cahit GÜRLEK, Ali PINARBAŞI
Sayfalar 389 - 394

16.
SERBEST UCUNDAN TEKİL BİR YÜKE MARUZ POLİMER MATRİKSLİ KOMPOZİT ANKASTRE BİR KİRİŞ İÇİN ELASTO-PLASTİK GERİLME ANALİZİ
AN ELASTIC STRESS ANALYSIS FOR A POLYMER MATRIX COMPOSITE CANTILEVER BEAM SUBJECTED TO A SINGLE TRANSVERSE FORCE
Ayla TEKİN, Ümran ESENDEMİR, Ayşe ÖNDÜRÜCÜ
Sayfalar 395 - 403

17.
SONSUZ UZUNLUKLU YANAL BASINÇ ALTINDAKİ ENİNE İZOTROP BİR SİLİNDİRDE TEMAS GERİLMELERİ
CONTACT STRESSES IN A TRANSVERSELY ISOTROPIC SOLID CYLINDER LATERALLY COMPRESSED BY AN INDENTER
Ahmet YAPICI, Ahmet AVCI, Mesut UYANER
Sayfalar 405 - 413

18.
TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA
SHOWING THE THYRISTOR AND TRIAC HARMONICS IN 3D SPACE AND CURVE FITTING TO THD
Ahmet ALTINTAŞ
Sayfalar 415 - 421

19.
TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI
ANALYISIS OF TRANSPORTATION SYSTEMS AND TRANSPORTATION POLICIES IN TURKEY
Ali Payıdar AKGÜNGÖR, Abdulmuttalip DEMİREL
Sayfalar 423 - 430

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale