Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
BİLGİSAYAR AĞLARI DERSİNİN WEB TABANLI ÖĞRETİMİ
WEB BASED LEARNING OF COMPUTER NETWORK COURSE
Hakan KAPTAN, Yılmaz ÇAMURCU
Sayfalar 1 - 6

3.
BİLGİSAYAR AĞLARINDA KULLANILAN DELİK KOVA TIKANIKLIK KONTROL ALGORİTMASI İÇİN SİMÜLATÖR
Birim BALCI
Sayfalar 7 - 12

4.
BİYOMETRİK PARMAK İZİNİN AKILLI KARTLARLA KULLANIMI VE UYGULAMASI
BİYOMETRIC FINGER PRINT USED AND APPLIED ON SMART CARD
Makbule KARAKÜLAH, Mustafa DANACI, İbrahim Hakkı CİRİTCİ
Sayfalar 13 - 16

5.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE COĞRAGİ VERİLERİN GML(GEOGRAPHIC MARKUP LANGUAGE) İLE MODELLENMESİ
Murat KOMESLİ, Murat Osman ÜNALIR
Sayfalar 17 - 23

6.
DENİZLİ İL MERKEZİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK, JEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ (JEO-KBS)
GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL CITY KNOWLEDGE SYSTEM OF THE URBAN AREAS IN THE CENTRAL PART OF DENIZLI CITY
Halil KUMSAR, Sefer Beran ÇELİK, Mustafa KAYA
Sayfalar 25 - 31

7.
E-BELEDİYECİLİK VE BİR KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI
E-MUNICIPALITY AND AN APPLICATION ABOUT CITY INFORMATION SYSTEM
Erdem UÇAR, Erdinç UZUN, Özlem UÇAR
Sayfalar 33 - 35

8.
SUÇ HARİTALARI VE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
CRIME MAPS AND COMPUTER TECNOLOGY
Erdal KARAKAŞ, Sabri KARADOĞAN, Handan ARSLAN
Sayfalar 37 - 42

9.
PIC MİKRODENETLEYİCİ İLE UZAK MESAFE HABERLEŞMESİ KULLANILARAK TRAFİK SİNYALİZASYON MODELLEMESİ
TRAFFIC SIGNALS MODELLING WITH LONG DISTANCE COMMUNICATIONS USING PIC MICROCONTROLLER
Ahmet ÖZEK, Ömer KARAL
Sayfalar 43 - 46

10.
PROLOG TABANLI ZEKG ÖĞRETGM SGSTEMG (ZÖS)
PROLOG BASED AN INTELLIGENT TUTORING SYSTEM (ITS)
Funda DAĞ, Kadir ERKAN
Sayfalar 47 - 55

11.
VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI METAVERİ MODELİ OLUŞTURULMASI VE BİR UYGULAMA
DEVELOPMENT OF A DATABASE SECURITY POLICY METADATA MODEL AND ITS APPLICATION
Dilek TAPUCU ARPAÇAY, Murat Osman ÜNALIR
Sayfalar 57 - 61

12.
WAP DESTEKLG ÖĞRENCG GgLERG BGLGG OTOMASYONU: SAA-W (STUDENT AFFAIRS AUTOMATION-WAP)
WAP AIDED STUDENT AFFAIRS AUTOMATION: SAA-W(STUDENT AFFAIRS AUTOMATION-WAP)
M. Nusret SARISAKAL, Serhan YARKAN
Sayfalar 63 - 71

13.
XML VE VERİTABANI ENTEGRASYONU İLE ESNEK UYGULAMA GELİŞTİRME
DEVELOPING FLEXIBLE APPLICATIONS WITH XML AND DATABASE INTEGRATION
Hale AS, Engin ERDEM, Ata ÖNAL
Sayfalar 73 - 78

14.
YAPAY SİNİR AĞLARININ EKONOMİK TAHMİNLERDE KULLANILMASI
USING NEURAL NETWORK FOR FINANCIAL APPLICATIONS ESTIMATIONS
Murat ŞEKER, E. Selim YILDIRIM, Ahmet BERKAY
Sayfalar 79 - 83

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale