Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
AKARSU KIVRIMLARINDA MEYDANA GELEN TABAN TOPOĞRAFYASI VE YEREL OYULMA İLE İLİŞKİSİ
RIVER BED TOPOGRAPHY IN MEANDERING STREAMS AND ITS RELATIONSHIP WITH LOCAL SCOUR
Mahmud GÜNGÖR, Mahmut FIRAT
Sayfalar 1 - 6

3.
BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ DALGA ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
AN INVESTIGATION OF WAVE ENERGY POTENTIAL IN WESTERN BLACK SEA REGION
İlyas UYGUR, Recep DEMİRCİ, Hamit SARUHAN, Arif ÖZKAN, İbrahim BELENLİ
Sayfalar 7 - 13

4.
BETONARME YAPILARDA AHŞAP KALIP MALZEMESİNİN OPTİMİZASYONU
FORM WORK OPTIMISATION AT REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION
İbrahim GÜNGÖR, M. Cengiz KAYACAN, Osman ÇANKIRAN
Sayfalar 15 - 20

5.
ESKİŞEHİR’DE HAZIR BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN KATKI MADDELERİNİN SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF CHEMICAL ADMIXTURES ON SPECIALITIES OF HARDENED CONCRETE USED IN READY CONCRETE PRODUCTION IN ESKİŞEHİR
İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR
Sayfalar 21 - 26

6.
ÇİNE ÇAYI ÖRNEĞİNDE BİRİKTİRME HAZNELERİNİN TASARIMINDA FARKLI YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DETERMINATION OF RESERVOIR CAPACITIES FOR ÇİNE CREEK USING DIFFERENT METHODS
Ülker Güner BABACANLI, Türkay BARAN
Sayfalar 27 - 36

7.
FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ
POSITION CONTROL OF BRUSHLESS DC MOTOR BASED ON DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Çetin GENÇER, İsmail COŞKUN
Sayfalar 37 - 41

8.
GÖLLERDE ÜÇ BOYUTLU HİDRODİNAMİK MODELLEMEDE POM VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI : GÖKPINAR BARAJ GÖLÜ ÖRNEĞİ
USE OF POM AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN THE THREEDIMENSIONAL MODELING OF LAKES : GOKPINAR DAM RESERVOIR AS A CASE STUDY
Mahmut FIRAT, Fatih DİKBAŞ
Sayfalar 43 - 50

9.
İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞİNDE SEYİR GÜVENLİĞİ SORUNU OLAN BÖLGELERİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR YÖNTEM
A METHOD OF SPECIFYING THE AREAS HAVING SAFETY RISKS IN THE STRAITS OF ISTANBUL TRAFFIC
Birsen KOLDEMİR
Sayfalar 51 - 57

10.
KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF UNCOATED CEMENTIT CARBIDE INSERT AND CUTTING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS
Hasan GÖKKAYA, Gökhan SUR, Hakan DİLİPAK
Sayfalar 59 - 64

11.
KOLON EKSENLERİNİN SEÇİMİNİN KESİT TESİRLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF THE SELECTION OF COLUMN AXES ON THE INTERNAL FORCES
Hasan ELÇİ, Mehmet TERZİ
Sayfalar 65 - 72

12.
KROM CEVHERİNİN KURU VE YAŞ ÖĞÜTME KİNETİĞİ VE PÜLP YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ
DRY AND WET GRINDING KINETICS OF CHROMIUM ORE AND EFFECT OF PULP DENSITY
Alper ÖZKAN, Selma DÜZYOL, Havvanur UÇBEYİAY, Tevfik AĞAÇAYAK
Sayfalar 73 - 78

13.
NON-LİNEER GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME BAĞINTISINA SAHİP MALZEMEDEN YAPILMIŞ SONLU ÇUBUKTA NON-LİNEER ELASTİK DALGALAR
NON-LINEAR ELASTIC WAVES IN A FINITE BAR MADE OF A MATERIAL HAVING NON-LINEAR STRESS-STRAIN RELATION
Yaşar Pala, Özkan BADEMCİ, Gültekin KARADERE
Sayfalar 79 - 86

14.
BİR OFİS ODASI İÇİNDEKİ HAVA AKIŞININ DEĞİŞİK HAVALANDIRMA ŞARTLARI ALTINDA SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW INSIDE AN OFFICE ROOM UNDER VARIOUS VENTILATION CONDITIONS
Şenol BAŞKAYA, Emre EKEN
Sayfalar 87 - 95

15.
PASİF DENDTRİT ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BENZETİMİ İÇİN BİR YAZILIM
A SOFTWARE FOR SIMULATING ELECTRICAL PROPERTIES OF PASSIVE DENDRITES
Yalçın İŞLER, Hakan EKMEKÇİ, Mahmut ÖZER
Sayfalar 97 - 104

16.
PEYNİR ÜRETİMİNDE PROBİYOTİK BAKTERİLERİN KULLANIMI : PROBİYOTİK PEYNİR
USE OF PROBIOTIC BACTERIA IN THE PRODUCTION OF CHEESE : PROBIOTIC CHEESE
Oğuz GÜRSOY, Özer KINIK
Sayfalar 105 - 116

17.
SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ
AUTOREGRESSIVE MODELLING OF MONTHLY RAINFALL IN SAKARYA BASIN
Meral BÜYÜKYILDIZ, Ali BERKTAY
Sayfalar 117 - 126

18.
ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ
LITERATURE SURVEY ON ABRASION PROBLEM IN CHENILLE YARNS
Erhan Kenan ÇEVEN, Özcan ÖZDEMİR
Sayfalar 127 - 134

19.
YATAY YÜKLÜ KAZIKLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ÜÇ BOYUTLU DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ MODELLENMESİ
THREE-DIMENSIONAL NONLINEAR FINITE ELEMENT MODELING FOR LATERALLY LOADED VERTICAL PILES
M. Kubilay KELESOĞLU, M. Tugrul OZKAN
Sayfalar 135 - 140

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale