Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
ÇOK KATMANLI TAKVİYELİ PLASTİKLERDE İNTERLAMİNAR KAYMA GERİLMELERİNİN ANALİTİK OLARAK BELİRLENMESİ
ANALYTISCHE ERMITTLUNG DER SCHUBSPANNUNGSVERTEILUNG DES MEHRSCHICHTVERBUNDES BEI QUERKRAFTBIEGUNG
Zakir TAŞ, Aytekin POLAT
Sayfalar 143 - 150

3.
BİR ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMLİ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ TASARIMI
FUZZY LOGIC CONTROLLED SWITCHED RELUCTANCE MOTOR DRIVER DESIGNING FOR A LIFT SYSTEM
Mahir DURSUN, Ali SAYGIN
Sayfalar 151 - 160

4.
PROFIBUS-DP AĞ TABANLI BİNA OTOMASYONU TASARIMI
DESIGN OF BUILDING AUTOMATION BASED ON PROFIBUS-DP NETWORK
Cemal YILMAZ, İ. Serkan ÜNCÜ
Sayfalar 161 - 166

5.
BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF SOLAR ABSORPTANCE OF BUILDING EXTERNAL SURFACES FROM HEAT FLUX POINT OF VIEW
Meral ÖZEL, Kâzım PIHTILI
Sayfalar 167 - 171

6.
ÇAPRAZ TAKVİYE EDİLMİŞ KARE DELİKLİ TERMOPLASTİK KOMPOZİT LEVHALARDA ISIL GERİLME ANALİZİ
A THERMAL STRESS ANALYSIS ON CROSS-PLY THERMOPLASTIC LAMINATED COMPOSITE PLATES WITH SQUARE HOLE
Faruk ŞEN, Hakan PALANCIOĞLU
Sayfalar 173 - 181

7.
ÇELİK LİF DONATILI BETONUN EĞİLME TOKLUĞU
FLEXURAL TOUGHNESS OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE
Fehmi ÇİVİCİ
Sayfalar 183 - 188

8.
ÇELİKLERİN BORLANMASI
BORONIZING OF STEEL
Arzum ULUKÖY, Ahmet Çetin CAN
Sayfalar 189 - 198

9.
ÇİFT YAKITLI (BENZİN + SIVILAŞTIRILMIŞ PETROLGAZI) BİR BENZİN MOTORUNUN İDEAL EMİSYON ÜRÜNLERİ
IDEALIZED ENGINE EMISSIONS RESULTING FROM THE COMBUSTION OF GASOLINE SUPPLEMENTED WITH LPG
Cenk SAYIN, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN, Necati ÖZSEZEN
Sayfalar 199 - 205

10.
ÇİMENTONUN HİDRATASYON ISISININ ÖLÇÜMÜNDE KULLLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISION OF MEASUREMENT METHODS FOR DETERMINING THE HEAT OF HYDRATION OF CEMENT
Hanifi BİNİCİ, İsmail H. ÇAĞATAY, Hasan KAPLAN
Sayfalar 207 - 216

11.
DAİRESEL KESİTLİ BİR BORUNUN GİRİŞİNE YERLEŞTİRİLEN DELİKLİ SABİT KANATÇIKLI DÖNME ÜRETİCİNİN ISI GEÇİŞİ VE BASINÇ DÜŞÜŞÜNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF SWIRL GENERATOR HAVING WINGS WITH HOLES ON HEAT TRANSFER AND PRESSURE DROP IN TUBE HEAT EXCHANGER
Zeki ARGUNHAN, Cengiz YILDIZ
Sayfalar 217 - 223

12.
GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ SİSTEMLERİ
HIGH HYDROSTATIC PRESSURE SYSTEMS USE IN FOOD INDUSTRY
Yahya TÜLEK, Gökçe FİLİZAY
Sayfalar 225 - 231

13.
KUMAŞ KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ
FABRIC QUALITY CONTROL SYSTEMS
Özlem KISAOĞLU
Sayfalar 233 - 241

14.
MIKRODENETLEYICI TABANLI GÜNEŞ TAKIP SISTEMI VE UYGULAMASI
MICROCONTROLLER BASED SOLAR-TRACKING SYSTEM AND ITS IMPLEMENTATION
Okan BİNGÖL, Ahmet ALTINTAŞ, Yusuf ÖNER
Sayfalar 243 - 248

15.
NİĞDE, ELMALI GÜNEYİ S-TİPİ BİYOTİT GRANİTOİDLERİ VE ANKLAVLARININ PETROLOJİSİ
PETROLOGY OF S-TYPE BIOTITE GRANITOIDS AND THEIRS MAFIC ENCLAVES, SOUTH OF ELMALI, NİĞDE
Hüseyin KURT, Kerim KOÇAK, Kürşad ASAN, Mustafa KARAKAŞ
Sayfalar 249 - 258

16.
ORTOGONAL ÇERÇEVELİ BETONARME BİNALARDA KOLON KIRILMALARININ İÇ KUVVETLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECTS OF COLUMN FAILURES ON THE INTERNAL FORCES OF ORTHOGONAL REINFORCED CONCRETE BUILDING FRAMES
Nilay KAYA, M. Arif GÜREL, A. Sayıl ERDOĞAN, Mehmet GÜMÜŞÇÜ, R. Kadir PEKGÖKGÖZ
Sayfalar 259 - 270

17.
TERMİK SANTRALLARDA JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMANIN YAKIT TASARRUFUNA VE SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF UTILIZING GEOTHERMAL ENERGY IN THERMAL POWER PLANTS ON THE PLANT PERFORMANCE AND FUEL SAVING
Ahmet DAĞDAŞ
Sayfalar 271 - 277

18.
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KONUŞMACI KİMLİĞİNİ TANIMA UYGULAMASI
AN APPLICATION OF SPEAKER RECOGNITION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Murat CANER, Seydi Vakkas ÜSTÜN
Sayfalar 279 - 284

19.
YERALTI SUYU AKIMI İLE DİĞER METEOROLOJİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BULANIK MANTIKLA MODELLENMESİ
MODELING OF RELATIONSHIP BETWEEN GROUNDWATER FLOW AND OTHER METEOROLOGICAL VARIABLES USING FUZZY LOGIC
Şaban YURTÇU, Tayfun UYGUNOĞLU, Yılmaz İÇAĞA
Sayfalar 285 - 292

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale