Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
2B GÖRÜNÜSLERDEN OTOMATİK KATI MODELLER OLUSTURMADA UZMAN BİR YAKLASIM
AN EXPERT APPROACH ON AUTOMATIC SOLID MODEL RECONSTRUCTION FROM 2D PROJECTIONS
İsmail ŞAHİN, H. Rıza BÖLÜKLÜ
Sayfalar 111 - 123

3.
ALFA METODU KULLANILARAK ‘BASAMAK KIRILMA NDSL TEKL DALGA KILAVUZLARI’NDA SOGURMA VE KAZANÇ KATSAYILARINA İLİSKİN KULLANISLI BİR ANALİZ
AN EFFICIENT ANALYSIS FOR ABSORPTION AND GAIN COEFFICIENTS IN ‘SINGLE STEP-INDEX WAVEGUIDE’S BY USING THE ALPHA METHOD
Mustafa TEMİZ, Özgür Ö. KARAKILINÇ, Mehmet ÜNAL
Sayfalar 125 - 143

4.
ÇAMARDI (NİGDE) YÖRESİNDE PALEOSEN-EOSEN BİRİMLERDEKİ LİFSİ DAMARLAR VE YAPISAL YORUMU
FIBROUS VEINS AND THEIR STRUCTURAL INTERPRETATIONS IN THE PALEOCENE-EOCENE UNITS OF THE ÇAMARDI (NİGDE) REGION
Yaşar EREN, Ramazan DEMİRCİOĞLU
Sayfalar 145 - 153

5.
DİP KLAPESİNİN ANSYS® İLE TASARIM OPTİMİZASYONU
DESIGN OPTIMIZATION OF A FOOT VALVE BY USING ANSYS®
Serdar KARAOĞLU, Çiçek ÖZES
Sayfalar 155 - 160

6.
FOTOVOLTAiK SiSTEMLERiN DENETLENMESi iÇiN YENi BiR KONTROL KARTI VE BiLGiSAYAR YAZILIMI
A NEW CONTROL CIRCUIT AND COMPUTER SOFTWARE FOR CONTROLING PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Mustafa Berkant SELEK, Yalçın İŞLER, Metin ÇOLAK
Sayfalar 161 - 168

7.
iNCE CiDARLI BASINÇLI TÜPLERiN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMiYLE ANALiZi
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THIN WALLED PRESSURE VESSELS
Sait Ö. ERUSLU
Sayfalar 169 - 174

8.
KUTUP DENGELEME PROBLEMi iÇiN YÜKSEK BASARIMLI BiR OPTiMiZASYON TEKNiGi
A HIGH PERFORMANCE OPTIMIZATION TECHNIQUE FOR POLE BALANCING PROBLEM
Bahadır KARASULU, Serkan BALLI, Serdar KORUKOĞLU, Aybars UĞUR
Sayfalar 175 - 183

9.
MONOSİMETRİK VE AÇIK KESİTLİ BİR EULER-BERNOULLI KİRİSİNİN İKİ FARKLI METOTLA SERBEST TİTRESİM ANALİZİ
FREE VIBRATION ANALYSIS OF A MONOSYMMETRIC OPEN SECTION EULER-BERNOULLI BEAM BY MEANS OF TWO DIFFERENT METHODS
Hakan GÖKDAĞ
Sayfalar 185 - 194

10.
SU iÇERiSiNDE AGIRLIGI DiKKATE ALINAN BiR KOLONUN BURKULMA ANALiZi
BUCKLING ANALYSES OF A HEAVY COLUMN CONSIDERATED IN WATER
Yeliz PEKBEY
Sayfalar 195 - 203

11.
TEGETSEL GİRİSLİ TERS AKISLI SİKLONLARDA DALMA BORUSU ÇAP DEGiSiMİNİN BASINÇ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK iNCELENMESi
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFECT OF VENT PIPE DIAMETER CHANGING IN TANGENTIAL INLET REVERSE FLOW CYCLONES ON PRESSURE DROP
Ferit FIÇICI, Vedat ARI
Sayfalar 205 - 211

12.
TEKİL TEMELLERİN OPTİMUM TASARIMINDA GENETİK ALGORİTMA KULLANIMI
OPTIMUM PAD FOOTING DESIGN BY USING GENETIC ALGORITHM
Paki TURGUT
Sayfalar 213 - 222

13.
YÜKSEK SICAKLIGIN KARBON LiF TAKViYELi HAFiF BETONDA BASINÇ DAYANIMI VE POROZiTEYE ETKiSi
THE EFFECT OF HIGH TEMPERATURE ON THE POROSITY AND COMPRESSiVE STRENGTH ON THE CARBON FIBER REINFORCED LIGHTWEIGHT CONCRETE
Bahar DEMİREL, Tahir GÖNEN
Sayfalar 223 - 228

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale