Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
6061 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi
Investigation on the Joinability of Al 6061 Al-Alloy Plates with Friction Stir Welding
İlker EKER, İbrahim SEVİM
Sayfalar 137 - 141

3.
ASJ ile Kesilen AISI 1030 Çelik Malzemeden Elde Edilen Kesik Yüzey Özelliklerinin Diğer Kesme Yöntemleri ile Karşılaştırma
Comparision of Cut Surface Properties Obtained from AISI 1030 Steel by Abresive Water Jet and by Other Methodologies
ADNAN AKKURT
Sayfalar 142 - 152

4.
Batı Akdeniz Havzalarının L-Momentlere Dayalı Bölgesel Taşkın Frekans Analizi
Regional Flood Frequency Analysis Based on L-Moments of West Mediterranean Basins
BETÜL SAF
Sayfalar 153 - 165

5.
Bina Aydınlatmasının Ağ Tabanlı Tasarımı ve Bulanık Mantık İle Uzaktan Denetimi
Network Based Building Lighting Design and Fuzzy Logic via Remote Control
Cemal YILMAZ, İlhan KOŞALAY, Yusuf SÖNMEZ, Uğur GÜVENÇ, İ. Serkan ÜNCÜ
Sayfalar 166 - 172

6.
Biyodizel ve Karışımlarının Kullanıldığı bir Dizel Motorda Performans ve Emisyon Analizi
Analysis of Performance and Emmissions in a Diesel Engine Fueled with Biodiesel and Blends
Ahmet Necati ÖZSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI
Sayfalar 173 - 180

7.
Biyogaz üretiminde basıncın etkisi
Effect of pressure on biogas production
Ahmet ERYAŞAR, Günnur KOÇAR
Sayfalar 181 - 186

8.
Basit Mesnetli Kirişlerde Eğilme ve Kaymadan Dolayı Oluşan Sehim Denklemlerinin Bulunması
Derivation of Equations for Flexure and Shear Deflections of Simply Supported Beams
Ümran ESENDEMİR
Sayfalar 187 - 193

9.
Şev Stabilitesi Kazıklarına Etkiyen Yatay Yüklerin Belirlenmesi
Determination of Lateral Loads on Slope Stabilizing Piles
Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU, Gökhan İMANÇLI, Gürkan ÖZDEN
Sayfalar 194 - 202

10.
Malzeme Taşıma Odaklı Planlama için Üretim Sistemlerindeki Tezgah Yerleşim Düzenlerinin Benzetim Analizi ile Karşılaştırılması
The Comparison of Layout Arrangements for the Material Flow Ordering Planning in Production Systems through Simulation Analysis
Mehmet AKSARAYLI, Serkan ALTUNTAŞ
Sayfalar 203 - 214

11.
50 Hz-1 mT Manyetik Alanın İnsan Medyan Siniri Üzerine Etkisi
Influence of a 50 Hz-1 mT Magnetic Field on Human Median Nerve
Özlem COŞKUN, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Hasan Rıfat KOYUNCUOĞLU, Suat ÖZKORUCUKLU
Sayfalar 215 - 220

12.
Mermer Kesme İşleminde Spesifik Enerji Faktörünün ANFIS ve YSA Yöntemleri ile Tahmini
Estimation of Specific Energy Factor in Marble Cutting Process Using ANFIS and ANN
MURAT CANER, EMRE AKARSLAN
Sayfalar 221 - 226

13.
Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması
A Literature Survey for Earliness/Tardiness Scheduling Problems with Learning Effect
Mesut Cemil İŞLER, Bilal TOKLU, Vel ÇELİK
Sayfalar 227 - 252

14.
Pasinler (Erzurum) Kuzeyindeki Volkanik Kayaçların Mineral Kimyası ve Jeokimyası
Mineral Chemistry and Geochemistry of Volcanic Rocks in The North of Pasinler (Erzurum)
Oktay KILIÇ, Hüseyin KURT, Kürşad ASAN, Gürsel KANSUN
Sayfalar 253 - 262

15.
Plastik Enjeksiyon Kalıpları İçin Bilgisayar Destekli Soğutma Sistemi Tasarımı
Computer Aided Design of The Cooling System for Plastic Injection Molds
Hakan GÜRÜN, Ahmet ÖZDEMİR, Tunahan ACAR
Sayfalar 263 - 268

16.
Soğuk Depolama için Güneş Enerjili Ejektör Soğutma Sistemi Uygulamasının Termodinamik Çevresel ve Ekonomik Analizleri
Thermodynamic, Environmental and Economic Analyses of Solar Ejector Refrigeration System Application for Cold Storage
İbrahim ÜÇGÜL
Sayfalar 269 - 277

17.
Buck-Boost Çeviriciden Beslenen Seri DC Motorunun Bulanık Mantıkla Kalkınma Akımının Denetimi
Start Up Current Control of Buck-Boost Convertor-Fed Serial DC Motor
Yusuf SÖNMEZ, Mahir DURSUN, Uğur GÜVENÇ, Cemal YILMAZ
Sayfalar 278 - 283

18.
Ters Misel Sistemi ile L-Aspartik Asit Ekstraksiyonu
Extraction of L-Aspartic Acid with Reverse Micelle System
Özlem AYDOĞAN, Emine BAYRAKTAR, Ülkü MEHMETOĞLU
Sayfalar 284 - 290

19.
Uçakların Yanlamasına Hareketlerinin Gözleyiciler ve Kalman Filtresi ile Durum Kestirimi
State Estimation of Aircraft in Lateral Movement by Using Observers and Kalman Filter
Emre KIYAK, Gülay İYİBAKANLAR
Sayfalar 291 - 299

20.
Yarıiletken Tekli Basamak Kırılma İndisli Lazerlerde Olasılık ve Kayıp Oranlarının Alternatif Analizi
The Alternative Analysis of Probabilities and Loss Ratios in Semiconductor Single Step Index Lasers
Mustafa TEMİZ, Mehmet ÜNAL
Sayfalar 300 - 304

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale