Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
Atık Kuru Pillerdeki Grafitin Seramik Plastik Çamuruna Katkısı
The Addition of Graphite in Battery Waste to a Ceramic Soft Plastic Body
Kemal KÖSEOĞLU, Salih Uğur BAYÇA
Sayfalar 305 - 308

3.
Atomize Tozlarda Katılaşma ve Mikroyapısal Karakterizasyon
Solidification and Microstructural Characterization on Atomized Powders
Şadi KARAGÖZ, Rıdvan YAMANOĞLU, Ş. Hakan ATAPEK
Sayfalar 309 - 316

4.
Bir Taş Kırma Tesisinde Güç Kalitesi Seviyesinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi
The Level of Power Quality Measurement and Evaluation in A Stone Crusher Plant
Mustafa ŞEKKELİ, A. Serdar YILMAZ
Sayfalar 317 - 323

5.
Bulanık Adaptif PI Denetimli Şebeke Etkileşimli Eviricinin Benzetimi
Simulation of Fuzzy Adaptive PI Controlled Grid Interactive Inverter
Necmi ALTIN
Sayfalar 325 - 335

6.
Darbe Yükü Altındaki Hibrit Kompozit Plakalara Sıcaklığın Etkisi
Temperature Effects on Hybrid Composite Plates Under Impact Loads
Metin SAYER, Numan Behlül BEKTAŞ
Sayfalar 337 - 343

7.
A356 Döküm Alaşımında Elektromanyetik Karıştırmanın Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
The Effect of Electromagnetic Stirring on the Microstructural and Mechanical Properties of A356 Casting Alloy
Murat ÇOLAK, Ramazan KAYIKCI
Sayfalar 345 - 351

8.
Eksenel Yüklü Ankastre Çubuğun Davranışının Eleman Bağımsız Galerkin Yöntemiyle Çözülmesi
Modelling of Axially Loaded Cantilever Rod Using Element Free Galerkin Method
Mahmut PEKEDİS, Hasan YILDIZ
Sayfalar 353 - 361

9.
Elektro Çekim Yöntemi İşlem Parametrelerinin PVA Nanolif Morfolojisine Etkileri
Effect of Process Parameters on Morphology of Electrospun PVA Nanofibers
Yüksel İKİZ
Sayfalar 363 - 369

10.
Ezme ve Geleneksel Bitirme İşlemlerinin Al 6061 Alüminyum Alaşımı Parçaların Yüzey Pürüzlülüğü ve Daireselliği Üzerine Etkisi
The Effects of Burnishing and Conventional Finishing Processes on Surface Roughness and Roundness of the Al 6061 Aluminum Parts
Adnan AKKURT, İsmail OVALI
Sayfalar 371 - 382

11.
Evrimsel Yapı Optimizasyonuna Genel Bir Bakış
General Aspects of Evolutionary Structural Optimization: A Review
Fatih Mehmet ÖZKAL, Habib UYSAL
Sayfalar 383 - 393

12.
Genetik Algoritma Kullanılarak İleri Beslemeli Bir Sinir Ağında Etkinlik Fonksiyonlarının Belirlenmesi
Determination of Activation Functions in A Feedforward Neural Network by using Genetic Algorithm
Oğuz ÜSTÜN
Sayfalar 395 - 403

13.
Aşırı Konsolide Kil Zeminlerdeki Yanal Yüklü Kazıklar için Limit Durum Moment Fonksiyonları
Limit State Moment Functions for Laterally Loaded Single Piles in Local OC Clay
Gökhan İMANÇLI, Mehmet Rifat KAHYAOĞLU, Gürkan ÖZDEN
Sayfalar 405 - 416

14.
Mikrodenetleyici Denetimli Televizyon Deney Seti Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Design and Implementation of a Microcontroller Controlled TV Training Set
Serdar ÇİÇEK, Ersan KABALCI
Sayfalar 417 - 425

15.
Piritin N2 Atmosferinde Isıl Bozunmasına Su Buharının Etkisi
The Effect of Water Vapor on the Thermal Decomposition of Pyrite in N2 Atmosphere
Nesrin BOYABAT, A.Kadir ÖZER, Samih BAYRAKÇEKEN, M.Şahin GÜLABOĞLU
Sayfalar 427 - 432

16.
Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri
Work Roll Materials For Hot Strip Milling and Casting Methods of Rolling Roll
Şadi KARAGÖZ, Onur BİRBAŞAR, Alper KAYA
Sayfalar 433 - 439

17.
Toz Alev Püskürtme Yöntemi Kullanılarak Kaplanan Alüminyum Alaşımının Aşınma ve Sertlik Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of the Wear and Hardness Behaviour of Aluminium Alloy Coated Using the Powder Flame Spraying Method
Nurullah KIRATLI, Salih Hakan YETGİN, Tuncay ÇÖĞÜR
Sayfalar 441 - 446

18.
Trabzon-Taşönü Malzeme Ocağındaki Killerin Mühendislik Özellikleri
The Engineering Properties of Clays in Trabzon Taşönü Quarry
Nurcihan CERYAN, Ayhan KESİMAL, Ali AYDIN
Sayfalar 447 - 456

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale