Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ağsız Yöntemler ve Sınıflandırılması
Meshfree Methods and Their Classification
Mahmut Pekedis, Hasan Yıldız
Sayfalar 1 - 9

3.
İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi
Investigation of Stress-Strain-Time Relationships of Concrete Filled Steel Tube Columns
Mutlu Seçer, Mehmet Emin Kural
Sayfalar 11 - 19

4.
Bilgisayar Monitörü Güç Yönetimi İçin Elektrik Enerjisi Tasarruf Kartı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Design and Implementation of Electric Energy Savings Card for Computer Monitor Power Management
Serdar Çiçek, Ersan Kabalcı
Sayfalar 21 - 28

5.
Birliktelik Kısıtları Altında Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi ve Bir İşletmede Uygulama
A Solution Approach to Assembly Line Balancing Problem With Task Related Constraints and an Application At An Enterprise
Serkan Altuntaş, A. Attila İşlier
Sayfalar 29 - 44

6.
Döşemelerdeki Boşluk Konumunun Kayma Gerilmesine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Effect of Slab Opening Location to the Shear Stress
Burak Yön, Mehmet Emin Öncü, Zülfü Çınar Ulucan
Sayfalar 45 - 51

7.
Geri Kazanılmış Pet’in Kullanımı
Usage of Recycled Pet
A. Ebru Tayyar, Sevcan Üstün
Sayfalar 53 - 62

8.
Lif Takviyeli Plastik Levhalar ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerde Arayüz Gerilmelerini Etkileyen Parametreler
Parameters That Effect the Interfacial Stresses in Fibre Reinforced Plastic Laminates Strengthened Rc Beams
Barış Sayın, Ekrem Manisalı
Sayfalar 63 - 75

9.
Mikroenkapsülasyon ve Gıda Teknolojisinde Kullanımı
Microencapsulation and its Applications in Food Technology
Mehmet Koç, Melike Sakin, Figen Kaymak Ertekin
Sayfalar 77 - 86

10.
Farklı İzolasyon Seviyeleri İçin Düşük Isı Kayıplı Bir Dizel Motorunun Performans Değerlendirmesi
Performance Evaluation of A Low Heat Rejection Diesel Engine for Different Insulation Levels
Can Haşimoğlu, Murat Ciniviz, M. Sahir Salman
Sayfalar 87 - 94

11.
Probiyotikler ve Kullanım Alanları
Probiotics and Their Use
Başar Uymaz
Sayfalar 95 - 104

12.
Su Jeti Teknolojisinin Madencilik Sektöründeki Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Assessment of the Applications of Water Jet Technology in Mining Sector
İzzet Karakurt, Gökhan Aydın, Kerim Aydıner
Sayfalar 105 - 112

13.
Süt ve Süt Ürünlerinde Bakteriyosinlerin Kullanımı
Using Bacteriocins in Milk and Dairy Products
Evrim Güneş Altuntaş, Kamuran Ayhan
Sayfalar 113 - 120

14.
Tamburlardan Oluşan Antik Mermer Sütunların Deprem Etkisi Altındaki Davranışı
Behavior of Ancient Multi-Drum Marble Columns Under Earthquake Effects
Bengi Arısoy, Ayhan Nuhoğlu, Emre Ercan
Sayfalar 121 - 129

15.
Türkiye’nin Otonom Sistem Seviyesinde İnternet Haritasının Çıkarımı ve İncelenmesi
Extraction and Analysis of Autonomous System Level Internet Map of Turkey
Hakan Çetin, İbrahim Taner Okumuş
Sayfalar 131 - 138

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale