Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Trafik İşareti Direklerinde Kullanılan Reflektif Malzemelerin Sürücüler için Faydalarının İncelenmesi
Evaluation of the Benefits of Reflectorized Sign Posts to Drivers
Erdinç Öner
doi: 10.5505/pajes.2013.87597  Sayfalar 112 - 116

3.
Yüke maruz ince daneli zeminlerin donma-çözülme davranışı
Freezing-thawing behaviour of fine-grained soils subjected to surcharge loads
Ahmet Şahin Zaimoğlu, Fatih Hattatoğlu, Rahim Kağan Akbulut
doi: 10.5505/pajes.2013.35744  Sayfalar 117 - 120

4.
Dairesel Testerelerle Kesme İşleminde Testere Devir Sayısının ve Gürültü Seviyesi Değişimlerinin İncelenmesi
Investigation into Variations of Saw Rotation and Noise Level in Cutting by Circular Saw
Nazmi Şengün, Raşit Altındağ, Servet Demirdağ
doi: 10.5505/pajes.2013.98698  Sayfalar 121 - 126

5.
Akarçay Akarsuyu 2006-2011 Dönemi Su Kalite Eğilimi
Water Quality Tendency of Akarçay River Between 2006-2011
Halil İbrahim Burgan, Yılmaz İçağa, Yalçın Bostanoğlu, Murat Kilit
doi: 10.5505/pajes.2013.46855  Sayfalar 127 - 132

6.
Gökpınar ve Çürüksu Çaylarının Kirlilik Parametre ve Yüklerinin İzlenmesi
Monitoring Water Quality Parameters and Pollution Discharge Loads of Gökpınar and Çürüksu Creeks, Denizli, TURKEY
Figen Turan, Güngör Ülkü
doi: 10.5505/pajes.2013.25633  Sayfalar 133 - 144

7.
DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Performance Point Determination Approaches Proposed in TEC2007 and FEMA440
Konuralp Girgin, Ercan Yüksel, Arda Karabulut, Selim Çakırterzi
doi: 10.5505/pajes.2013.02996  Sayfalar 145 - 151

8.
Ege bölgesi standart süreli yıllık maksimum yağışları için en uygun dağılımlar
Best fitting distributions for the standard duration annual maximum precipitations in the Aegean Region
Halil Karahan, Esra Özkan
doi: 10.5505/pajes.2013.29392  Sayfalar 152 - 157

9.
Ctp Atıklarının Kendiliğinden Yerleşen Tamir Harçlarının Özelliklerine Etkisi
Effects Of Grp Wastes On The Properties Of Self-Compacting Repair Mortars
Çağlar Yalçınkaya, Ali Topal, Burak Şengöz, Halit Yazıcı
doi: 10.5505/pajes.2013.77487  Sayfalar 158 - 164

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale