Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 1996
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
KULLANICI DENGESİ VE SİSTEM OPTİMİZASYONUNA GÖRE TRAFİK ATAMALARI; İSTANBUL YOLLARI ÖRNEĞİ
USER EQUILIBRIUM AND SYSTEM OPTIMUM TRAFFIC ASSIGNMENTS; ISTANBUL ROAD NETWORK EXAMPLE
Banihan GÜNAY
Sayfalar 167 - 176

3.
ÇEKİ DEMİRİNDE SONLU ELEMANLARLA ELASTO-PLASTİK GERİLME ANALİZİ
ELASTO-PLASTIC FINITE ELEMENT ANALYSIS OF HOOK’S JOINT
Adnan ATICI, Muammer NALBANT, Adnan Özel
Sayfalar 177 - 183

4.
ÇAPRAZ AKIMLI BiR ISI DEĞİŞTİRGECİNİN TEORİK VE DENEYSEL ANALİZİ
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF A CROSS-FLOW HEAT EXCHANGER
R. Tuğrul OĞULATA, Füsun DOBA
Sayfalar 185 - 192

5.
ELEKTRONİK DEVRELERE NULLATOR-NORATOR VE NULLOR MODELİNİN UYGULANMASI
APPLICATION OF NULLATOR-NORATOR AND NULLOR MODEL TO ELECTRONIC CIRCUITS
Mustafa ALÇI, Esma UZUNHİSARCIKLI
Sayfalar 193 - 199

6.
GRAVİTASYON RADYASYONU
GRAVITATIONAL RADIATION
Metin SALTIK, Mustafa KURT, Mehmet KAYMAK
Sayfalar 201 - 205

7.
FARKLI K2 HPO4 VE NaCl SEVİYESİNİN İKİ AYRI YAĞ SICAKLIĞINDA KEÇİ ETİNİN BAZI EMÜLSİYON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF DIFFERENT K2 HPO4, NaCl LEVELS AND TWO DIFFERENT TEMPARATURES ON SOME EMULSION PROPERTIES OF GOAT MEAT
Mustafa KARAKAYA, Hüsnü Yusuf GÖKALP, Ramazan BAYRAK
Sayfalar 207 - 213

8.
BESİN ÇÖZELTİSİNDE YETİŞTİRİLEN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) BİTKİSİNDE BOR-AZOT İLİŞKİSİ
BORON-NITROGEN RELATIONSHIP IN WHEAT (Triticum aestivum L.) GROWN WITH THE NUTRIENT SOLUTION
Mehmet ALPASLAN, Süleyman TABAN, Ali İNAL, A. Cihat KÜTÜK, İbrahim ERDAL
Sayfalar 215 - 219

9.
MARDİN-MAZIDAĞI HAMFOSFAT ATIKLARININ GÜBRE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE USE OF MARDİN-MAZIDAĞI PHOSPHATE ROCK RESIDUES AS FERTILIZER
İbrahim ERDAL, Ferhan HATİPOĞLU
Sayfalar 221 - 225

10.
YAVAŞ KUM FİLTRELERİNİN TASARIM VE İŞLETME PARAMETRELERİ ÜZERİNE REGRASYON MODELLERİ
REGRESSION MODELS ON DESIGN AND OPERATIONAL PARAMETERS OF SLOW SAND FILTERS
Mehmet Emin AYDIN
Sayfalar 227 - 236

11.
DİSPANSER VE ÖZEL HASTANEDE OLUŞAN KATI ATIK MİKTARLARI
THE AMOUNTS OF MEDICAL SOLID WASTES FROM A DISPENSARY AND A PRIVATE HOSPITAL
M.Talha GÖNÜLLÜ, F.İlter AYDINOL, Orhan SEVİMOĞLU, Cem KURAL
Sayfalar 237 - 241

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale