Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 20 (6)
Cilt: 20  Sayı: 6 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
Esnek ve Rijit Yol Üst Yapılarında Gürültü Seviyelerinin Eş Zamanlı Ölçümü ve Analizi
Simultaneous Measurement and Analysis of Noise Levels in Flexible and Rigid Pavements
Hakan Yıldırım, Selin Açık, Ali Payıdar Akgüngör, Erdem Doğan
doi: 10.5505/pajes.2014.21931  Sayfalar 197 - 202

3.
Senaryo Temelli Karayolu Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi, Simav-Kütahya Rotası Örneği, Türkiye
Determining Scenario Based Highway Routes Using Geographic Information Systems; A Case Study of Simav-Kutahya Routes, Turkey
Umut Erdem
doi: 10.5505/pajes.2014.85856  Sayfalar 203 - 214

4.
Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle İstanbul’da Bütünleşik Bisiklet Ağı Kümelerinin Önceliklendirilmesi
Prioritization of Integrated Bicycle Network Clusters in Istanbul Using Analytic Hierarchy Process
Dilek Çol Yılmaz, Haluk Gerçek
doi: 10.5505/pajes.2014.29292  Sayfalar 215 - 224

5.
Çokşeritli Dönel Kavşaklarda Kapasite Analizi: Highway Capacity Manual 2010 Kapasite Modeliyle Bir Değerlendirme
Capacity Analysis on Multi-Lane Roundabouts: An Evaluation With Highway Capacity Manual 2010 Capacity Model
Melike Ersoy, Hilmi Berk Çelikoğlu
doi: 10.5505/pajes.2014.58661  Sayfalar 225 - 231

6.
Otoyol Trafik Akım Koşullarını Sınıflamada K-Ortalamalar Kümeleme Yöntemi
K-Means Clustering Method to Classify Freeway Traffic Flow Patterns
Mehmet Ali Silgu, Hilmi Berk Çelikoğlu
doi: 10.5505/pajes.2014.36449  Sayfalar 232 - 239

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale