Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 21 (6)
Cilt: 21  Sayı: 6 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - IV

2.
Zayıflatılmış Uç Kesitleri Karbon Lifli Polimer Elemanlarla Güçlendirilmiş Çelik Tüp Çaprazların Histeretik Davranışı
Hysteretic Behavior of Tubular Steel Braces Having Carbon Fiber Reinforced Polymer Reinforcement Around End Net Sections
Cem Haydaroğlu, Oğuz Cem Çelik
doi: 10.5505/pajes.2014.96729  Sayfalar 203 - 212

3.
Cıvatalı Çelik Yapı Birleşimlerinde Cıvata Yerleşim Mesafelerinin Güvenilirliklerinin Monte Carlo Simülasyon Metodu ile Araştırılması
Investigation of Reliabilities of Bolt Distances for Bolted Structural Steel Connections by Monte Carlo Simulation Method
Ertekin Öztekin
doi: 10.5505/pajes.2015.29981  Sayfalar 213 - 223

4.
Kütle Aktarımının Membran Sistemlerindeki Rolü
The Role of Mass Transfer in Membrane Systems
Levent Gürel, Hanife Büyükgüngör
doi: 10.5505/pajes.2014.96977  Sayfalar 224 - 238

5.
Atıksulardan KOİ ve Renk Giderimi: Fenton Prosesinin Optimizasyonu
COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process
Elçin Güneş, Mehmet Timur Cihan
doi: 10.5505/pajes.2014.37928  Sayfalar 239 - 247

6.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yakıt Kaynaklı Emisyon Envanteri
Fuel Origin Emission Inventory of Denizli Organized Industrial District
Sibel Çukurluoğlu, Turgay Besim
doi: 10.5505/pajes.2014.26234  Sayfalar 248 - 253

7.
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Jeoteknik Yerleşim Alanı Uygunluğunun Belirlenmesi
Determining Settlement Suitability by Geographic Information Systems and Analytical Hierarchy Process
Erdal Akyol, Mutlu Alkan, Hasibe Akgündüz
doi: 10.5505/pajes.2014.40412  Sayfalar 254 - 259

8.
Aksu (Isparta) Ovası Yüzey ve Yeraltı Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Su Kalitesi
Water Quality and Hydrogeochemical Characteristics of Surface Water and Groundwaters in Aksu (Isparta) Plain
Şehnaz Şener, Derya Güneş
doi: 10.5505/pajes.2014.85547  Sayfalar 260 - 269

9.
Kohezyonlu Zeminlerin Şişme Potansiyeli için Bir Yaklaşım: Avcılar-Esenyurt Örneği
An Approach to Swelling Potential of Cohesive Soils: Avcilar-Esenyurt Example
Erkan Bozkurtoğlu, Gökhan Şans, Rahmi Eyüboğlu
doi: 10.5505/pajes.2014.36025  Sayfalar 270 - 275

10.
Yer Radarı Kullanılarak Trüf Mantarının Bulunması
Truffes Detection Using Ground Penetration Radar
Ali Aydın, Ali Kaya, Erdal Akyol
doi: 10.5505/pajes.2014.84856  Sayfalar 276 - 281

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale