Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 21 (8)
Cilt: 21  Sayı: 8 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
15. ULUSLARARASI MALZEME SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - IV

2.
Sulu Ortamda Silisyum Nitrür Üzerindeki Nanoyapılı Yüzeylerin Çok Düşük Sürtünme Özellikleri
Ultra Low-Friction Characteristics of Nanostructured Surfaces on Silicon Nitride in Aqueous Medium
Yılmaz Özmen, Said Jahanmir
doi: 10.5505/pajes.2015.40469  Sayfalar 337 - 343

3.
Yüksek Hızlı Oksi Yakıt ile Üretilen WCCo-Mo Esaslı Kaplamaların Mikroyapı Karakterizasyonu
Microstructure Characterization of WCCo-Mo Based Coatings Produced Using High Velocity Oxygen Fuel
Serkan Islak, Durmuş Kır, Soner Buztoy, Cihan Özorak, Mehmet Akkaş, Uğur Çalıgülü, M. Mustafa Yıldırım
doi: 10.5505/pajes.2015.56933  Sayfalar 344 - 347

4.
ETİAL 195 Alaşımında Sr Modifikasyonu ve Tutma Süresinin Si Morfolojisi ve Mekanik Özelliklere Etkisi
The Effect of Sr Modification and Holding Time on Si Morphology and Mechanical Properties of ETIAL 195 Alloy
Muhammet Uludağ, Lokman Gemi, Muhammet Raşit Eryılmaz, Derya Dışpınar
doi: 10.5505/pajes.2015.59932  Sayfalar 348 - 351

5.
Alüminyum ve Bakırın Yüksek Devirli Sürtünme Karıştırma Kaynağında Takım Pozisyonunun Etkisi
The Effect of Tool Position for Aluminum and Copper at High Rotational Friction Stir Welding
Recep Çakır, Sare Çelik
doi: 10.5505/pajes.2015.44154  Sayfalar 352 - 357

6.
Ön Isıtma Sıcaklığının Ni3Al/NiAl/NiTi Bileşiklerinden Oluşan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemenin Yapısına Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Preheat Temprature Effect on the Sturcture of Functionally Graded Ni3Al/NiAl/NiTi Intermetallic Compound
Musa Kılıç, İhsan Kırık, Bülent Kurt, Nuri Orhan
doi: 10.5505/pajes.2015.49369  Sayfalar 358 - 364

7.
SiC Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemenin Farklı Kaynak Akımları ve Türlerinde Oluşan Mikroyapı ve Sertlik Özelliklerinin Analizi
The Microstructure and Hardness Properties Analysis of Welded Aluminum Matrix Material Reinforced with SiC Using Different Currents and Forms of Welding
Arzum Ulukoy, Volkan Onar, Yavuz Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2015.87487  Sayfalar 365 - 370

8.
Manyeto-Reolojik Etilen Propilen Dien Monomer ve Doğal Kauçuk Türü Sentetik Kauçukların İzotrop ve Anizotrop Durumda Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Mechanical Properties of Magneto-Rheological Ethylene Propylene Diene Monomer and Natural Rubber Type Synthetic Rubbers for Both Isotropic and Anisotropic Situations
Uğur Mazlum, Recep Gümrük
doi: 10.5505/pajes.2015.49389  Sayfalar 371 - 375

9.
Alüminyum Hidroksit ve Magnezyum Hidroksit Katkısının Termoplastik Poliüretan Malzemelerin Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effects of Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide on the Mechanical Properties of Thermoplastic Polyurethane Materials
Erkin Akdoğan, Ali Rıza Tarakcılar, Muzaffer Topcu, Recep Yurtseven
doi: 10.5505/pajes.2015.24572  Sayfalar 376 - 380

10.
Al-Si Alaşımlarında Si Morfolojisinin İşlenebilirliğe Etkisi
The Effect of Si Morphology on Machinability of Al-Si Alloys
Muhammet Uludağ, Şakir Yazman, Barış Bakırcıoğlu, Derya Dışpınar
doi: 10.5505/pajes.2015.66933  Sayfalar 381 - 385

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale