Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Betonarme konsol istinat duvarlarının parçacık sürü optimizasyonu ile optimum tasarımı
Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls with particle swarm optimization
Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2015.22590  Sayfalar 129 - 135

3.
Breşli kayalar kullanılarak fotogerçekçi mozaik üretimi için hesaba dayalı bir metodoloji
A computational methodology for the creation of photorealistic mosaic using breccia tiles
Okan Önal
doi: 10.5505/pajes.2015.93823  Sayfalar 136 - 141

4.
Betonarme perdeli sistemlerin itme analizi için özelleşmiş yeni bir sonlu eleman
A new dedicated finite element for push-over analysis of reinforced concrete shear wall systems
Delal Doğru Ormancı, Ahmet Işın Saygun
doi: 10.5505/pajes.2015.60490  Sayfalar 142 - 153

5.
Baraj göllerinin iklimsel etkisi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar baraj gölü örneği
A climate impact of dam lake and Recep Yazicioglu Gokpinar dam lake sample
Ülker Güner Bacanlı, Ayşe Tuğba Tuğrul
doi: 10.5505/pajes.2015.94840  Sayfalar 154 - 159

6.
Burkulması engellenmiş çelik çaprazlar
Buckling restrained braces
Ramazan Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2015.92668  Sayfalar 160 - 170

7.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki düzenli özel araç kullananların karakteristiklerinin değerlendirilmesinde RFID verisi kullanımı
Utilization of RFID data to evaluate characteristics of private car commuters in Middle East Technical University campus
Oruç Altıntaşı, Hediye Tüydeş Yaman
doi: 10.5505/pajes.2015.68725  Sayfalar 171 - 177

8.
Yan akımlı anaerobik membran biyoreaktör veriminin araştırılması: Sentetik atıksu ve alkollü içki sanayi atıksuyu
Performance evaluation of an side-stream anaerobic membrane bioreactor: Synthetic and alcoholic beverage industry wastewater
Nurdan Büyükkamacı, Yunus Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2015.48343  Sayfalar 178 - 182

9.
Nanoatıklar ve çevre: Atık yönetiminde yeni bir yaklaşım
Nanowastes and environment: A new approach in waste management
Merve Özkaleli, Ayca Erdem
doi: 10.5505/pajes.2015.52207  Sayfalar 183 - 188

10.
Keban metamorfitlerinin stratigrafisine ilişkin yeni yaş bulguları
New age findings on the stratigraphy of the Keban metamorphites
Ali Kaya
doi: 10.5505/pajes.2014.70188  Sayfalar 189 - 199

11.
Balcılar damar tipi barit-galenit cevherleşmesinin maden jeolojisi ve sülfür izotop jeokimyası, Biga yarımadası, Türkiye
Sulfur isotope geochemistry and mineralogy of Balcilar vein type barite-sulphide mineralization, Biga peninsula, NW Turkey
Gülcan Bozkaya, David A. Banks
doi: 10.5505/pajes.2014.87699  Sayfalar 200 - 205

12.
Çukurköy (Denizli) dolayının sığ yeraltı suyu hidrojeoloji incelemesi
Hydrogeological investigation of subsurface of Cukurkoy surroundings (Denizli)
Suat Taşdelen, Mahmud Güngör, Ali Aydın
doi: 10.5505/pajes.2015.08769  Sayfalar 206 - 212

13.
Irgıllı beldesi (Denizli) yerleşim alanının jeolojik ve jeoteknik özellikleri
Geological and geotechnical properties of settlement area of Irgilli town (Denizli)
Suat Taşdelen, Sefer Beran Çelik, Erdal Akyol
doi: 10.5505/pajes.2015.30932  Sayfalar 213 - 219

14.
Manyetitli sahil kumlarının zenginleştirilmesi
Beneficiation of beach magnetite sand
Münevver Tel, Eyüp Sabah
doi: 10.5505/pajes.2015.67699  Sayfalar 220 - 225

15.
Sandıklı (Afyonkarahisar) havzasında yeraltısuyu seviye değişimini etkileyen faktörler
Affecting factors the groundwater level changes in the Sandikli (Afyonkarahisar) basin
Fatma Aksever, Ayşen Davraz, Remzi Karagüzel
doi: 10.5505/pajes.2015.22316  Sayfalar 226 - 232

16.
Hidrokarbon aramacılığında düşük yoğunluklu tabakayı bulmak için yeni bir yöntem
A new method for determining lower density layer in prospection of hydrocarbon
Ali Elmas, Hasan Çavşak
doi: 10.5505/pajes.2015.94834  Sayfalar 233 - 240

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale