Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atık miktarına bağlı olarak poliamid 6 (PA6) ve polioksimetilenin (POM) eriyik akış indeksleri ve yoğunluklarındaki değişimlerin incelenmesi
Investigation of the changes in melt flow indexes (MFI) and densities of polyamide 6 (PA6) and polyoxymethylene (POM) related with hydrolyzed powder coating waste amount
Yılmaz Kısmet
doi: 10.5505/pajes.2015.98215  Sayfalar 241 - 245

3.
Isıl parametreleri sıcaklıkla değişen iğne kanatların, parametrelerin değişimi yöntemi ile performans analizi
Performance analysis of pin fins with temperature dependent thermal parameters using the variation of parameters method
Cihat Arslantürk
doi: 10.5505/pajes.2015.49091  Sayfalar 246 - 252

4.
Küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin işlenmesinde, kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin regresyon analizi ile modellenmesi
In processing of a spheroidized medium carbon steel, modelling with regression analysis of cutting forces and surface roughness affected by cutting parameters
Hüdayim Başak, Şehmuz Baday
doi: 10.5505/pajes.2015.92260  Sayfalar 253 - 258

5.
Al/B4C kompozitlerin karbür matkaplarla delinmesinin değerlendirilmesi
Evaluation of drilling Al/B4C composites with carbide drills
Ali Rıza Motorcu, Ergün Ekici
doi: 10.5505/pajes.2015.02693  Sayfalar 259 - 266

6.
Sabit fren test sistemlerinde ileri fren hatalarını belirleyebilecek bir arayüzün geliştirilmesi
Developing of a software for determining advanced brake failures in brakes test bench
Hakan Köylü, Ersin Tural
doi: 10.5505/pajes.2016.90692  Sayfalar 267 - 279

7.
Derin suda dairesel silindir arkasında meydana gelen akış yapısının örgü teller ile kontrol edilmesi
Control of flow structure in the wake region of circular cylinder with meshy wire in deep water
Burcu Oğuz, Mustafa Atakan Akar, Engin Pınar, Hüseyin Akıllı, Beşir Şahin
doi: 10.5505/pajes.2016.41033  Sayfalar 280 - 284

8.
Dinamik üretim sistemleri için kanban sayısının belirlenmesi: Bütünleşik bir yöntem
Determining the number of kanbans for dynamic production systems: An integrated methodology
Özlem Uzun Araz, Ceyhun Araz, Özgür Eski
doi: 10.5505/pajes.2015.30306  Sayfalar 285 - 296

9.
Karışım tasarımları: Gıda endüstrisindeki güncel uygulamalar üzerine bir yayın taraması
Mixture design: A review of recent applications in the food industry
Yeliz Buruk Sahin, Ezgi Aktar Demirtaş, Nimetullah Burnak
doi: 10.5505/pajes.2015.98598  Sayfalar 297 - 304

10.
Çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile atık bertaraf firması seçimi
Selection of disposal contractor by multi criteria decision making methods
Cenker Korkmazer, Ezgi Aktar Demirtaş, Doğan Erol
doi: 10.5505/pajes.2015.98704  Sayfalar 305 - 313

11.
Ege bölgesinde faaliyet gösteren KOSGEB kapsamındaki farklı ölçeklerdeki şirketlerin (KOBİ) bulanık kümeleme analizi ile gruplandırılması
Grouping of the companies in different scales by fuzzy cluster analysis operating in the Aegean region of KOSGEB (SMEs)
Mustafa Güneş, Aynur İncekırık
doi: 10.5505/pajes.2015.24119  Sayfalar 314 - 323

12.
Metro servis sistemlerinde acil tahliye modelleri: İzmir metro uygulaması
Emergency evacuation models in subway service systems: An application on Izmir (Turkey) subway system
Gökçe Baysal Türkölmez, Mustafa Güneş
doi: 10.5505/pajes.2015.57855  Sayfalar 324 - 339

13.
Karma modelli tip-2 montaj hattı dengeleme problemi için bir kısıt programlama modeli
A constraint programming model for mixed model type 2 assembly line balancing problem
Hacı Mehmet Alağaş, Mehmet Pınarbaşı, Mustafa Yüzükırmızı, Bilal Toklu
doi: 10.5505/pajes.2016.93276  Sayfalar 340 - 348

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale