Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 22 (6)
Cilt: 22  Sayı: 6 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VII

2.
Farklı kür yöntemlerinin uçucu kül içeren harçların eğilme ve basınç dayanımına etkisi
Effect of different curing conditions on flexural and compressive strength of fly ash mortars
Şemsi Yazıcı, Gözde İnan Sezer
doi: 10.5505/pajes.2015.46547  Sayfalar 396 - 399

3.
Lif ve çimento türünün sifcon özeliklerine etkisi
Effect of fiber and cement type on sifcon properties
Mehmet Canbaz, Cihat Ünüvar
doi: 10.5505/pajes.2015.94547  Sayfalar 400 - 404

4.
Türkiye’deki illerin trafik risk endeksi
Traffic risk index of cities in Turkey
Ebru Arıkan Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2015.93446  Sayfalar 405 - 412

5.
Polimer ilaveli harçlarda sülfat etkisinin ve alkali silis reaksiyonunun incelenmesi
Investigation of sulfate resistance and alkali silica reaction in polymer-incorporating mortars
Şemsi Yazıcı, Gözde İnan Sezer
doi: 10.5505/pajes.2015.78557  Sayfalar 413 - 417

6.
Tünel kalıp sistemi kullanılan betonarme yüksek yapılarda, yükseklik ve kat alanı ile maliyet arasındaki ilişki
Relationship between height and footprint area with cost for tunnel form high-rise buildings
Enver Burak Türkel, Esin Ergen
doi: 10.5505/pajes.2015.34445  Sayfalar 418 - 426

7.
Köprü ayağı oyulma derinliği ile düşey hız bileşeni arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of the relation between bridge pier scour depth and vertical velocity component
Oğuz Kağan Çetin, Can Saçan, Gökçen Bombar
doi: 10.5505/pajes.2015.76768  Sayfalar 427 - 432

8.
Hiperbolik soğutma kulelerinin deprem analizi
Earthquake analysis of hyperbolic cooling towers
Korhan Özgan, Ali I Karakas, Ayse T Daloglu
doi: 10.5505/pajes.2015.71601  Sayfalar 433 - 441

9.
Tek serbestlik dereceli sistemlerde maksimum ötelenme talebi üzerinde çevrimsel davranış modellerinin etkisi
The effect of hysteresis behaviour models on maximum displacement demand of SDOF systems
Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2015.71542  Sayfalar 442 - 453

10.
Antalya Boğaçay bölgesinden alınan killi zeminlerin dane difüzyonu ve dispersiyon özellikleri
Grain diffusion and dispersion properties of clayey soils taken from Boğaçay Antalya
Barış Mahmutluoğlu, Mehmet Arslan Tekinsoy
doi: 10.5505/pajes.2016.43925  Sayfalar 454 - 459

11.
Otobüs duraklarındaki yolcu iniş-biniş zamanları üzerine bir tartışma
A discussion on the dwell time values at bus stops
Mustafa Özuysal, Süheyla Pelin Çalışkanelli, Serhan Tanyel
doi: 10.5505/pajes.2016.17894  Sayfalar 460 - 467

12.
Düşük ve orta yükseklikteki betonarme binaların yapısal parametre özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of structural parameters properties of low and mid-rise reinforced concrete buildings
Emrah Meral, Mehmet İnel
doi: 10.5505/pajes.2016.29291  Sayfalar 468 - 477

13.
Lignin sülfonat esaslı yapı kimyasalların taze ve sertleşmiş betona olan etkilerinin incelenmesi
Examination of the impact of lignin sulfonate based structure chemicals on fresh and hardened concrete
Cevdet Emin Ekinci, Sevil Ay, Nurdan Baykuş, Adem Ay
doi: 10.5505/pajes.2016.70487  Sayfalar 478 - 485

14.
Kiral kirleticiler ve çevresel önemi
Chiral pollutants and their significance in the environment
Emine Can-güven, Dilek Bolat, Kadir Gedik, Perihan Binnur Kurt-karakuş
doi: 10.5505/pajes.2015.92005  Sayfalar 486 - 496

15.
Fitoremediasyon ve piroliz işlemlerinin ardışık uygulamasıyla kadmiyum stabilizasyonu
Cadmium stabilization via sequential application of phytoremediation and pyrolysis
Aysun Özkan, Müfide Banar, Zerrin Günkaya, Alev Kulaç, Gülser Yalçın, Kadriye Taşpınar, Abdullah Altay
doi: 10.5505/pajes.2015.93546  Sayfalar 497 - 502

16.
Nanopartiküllerin çevresel akıbetleri ve anaerobik parçalanma prosesine etkileri
Environmental fate of nanoparticles and their impacts on anaerobic digestion process
Elcin Kokdemir Ünşar, Altınay Perendeci
doi: 10.5505/pajes.2015.71354  Sayfalar 503 - 512

17.
Portakal kabuğu atıklarından üretilen biyokompozit ambalaj filminin aflatoksinlere karşı etkisinin incelenmesi
Effect of orange peels waste derived biocomposite film against aflatoxins
Zerrin Günkaya, Rasime Demirel, Müfide Banar
doi: 10.5505/pajes.2016.92653  Sayfalar 513 - 519

18.
Dedeyolu köyü (Sivrice-Elazığ) civarındaki geç kretase yaşlı bazaltların kırmataş olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
The investigation of usability of late cretaceous aged basalts near Dedeyolu village (Sivrice-Elazig) as crushed stone
Zülfü Gürocak
doi: 10.5505/pajes.2015.82687  Sayfalar 520 - 527

19.
Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi
Hydrogeological and hydrogeochemical assesment of Gölhisar (Burdur) plain
Ayşen Davraz, Emine İlknur Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2015.75547  Sayfalar 528 - 537

20.
Oltu (Erzurum) yerleşim alanı ve yakın çevresinin jeoteknik haritalaması
Geotechnical mapping of Oltu (Erzurum) residential area and its vicinity
Necmi Yarbaşı
doi: 10.5505/pajes.2015.79037  Sayfalar 538 - 545

21.
Lateritik nikel cevherinin asidofilik bakteriler ile biyoliçi
Bioleaching of lateritic nickel ore with acidophilic bacteria
Hasan Çiftçi, Süleyman Atik, Fatma Gürbüz
doi: 10.5505/pajes.2015.93764  Sayfalar 546 - 552

22.
Gümüşköy kaplıcası (Aydın) ve çevresinin hidrojeokimyasal incelenmesi
Hydrogeochemical study of the gümüşköy spa (Aydin) and its vicinity
Tuğbanur Özen Balaban, Hilal Akın, Gültekin Tarcan, Ünsal Gemici, Mümtaz Çolak, İsmail Hakkı Karamanderesi
doi: 10.5505/pajes.2015.32716  Sayfalar 553 - 558

23.
Atık lastik parçaları ile güçlendirilmiş killi zeminlerin donma-çözülme davranışı
The freezing-thawing behavior of clayey soils reinforced with scrap tires pieces
Necmi Yarbaşı
doi: 10.5505/pajes.2015.04875  Sayfalar 559 - 562

24.
Uygulamalı jeofizikte metasezgiseller
Metaheuristics in applied geophysics
Gökhan Göktürkler, Çağlayan Balkaya, Yunus Levent Ekinci, Seçil Turan
doi: 10.5505/pajes.2015.81904  Sayfalar 563 - 580

25.
Karşılıklı kuyu yer radarı verilerinin modellenmesi
Modeling of crosshole ground-penetrating radar data
Çağlayan Balkaya, Gökhan Göktürkler
doi: 10.5505/pajes.2015.45712  Sayfalar 581 - 596

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale