Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 22 (7)
Cilt: 22  Sayı: 7 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - IV

2.
Ev tipi deterjan yapılarındaki bazı bileşenlerin tekstil malzemelerinin beyazlığı üzerine etkileri
The effects of some ingredients in the structure of household laundry detergents over the whiteness of textile materials
Fatma Gündüz Balpetek, Tülay Gülümser
doi: 10.5505/pajes.2015.68926  Sayfalar 597 - 604

3.
Çocuklarda aylara bağlı olarak uyku tulum modelleri
Sleeper models for babies depending on months
Zümrüt Bahadır Ünal, Eda Acar
doi: 10.5505/pajes.2016.76093  Sayfalar 605 - 608

4.
5-halojen-2-tiyofenkarboksaldehitlerin karbonil gerilme titreşimleri: KBM, AN, SWAIN ve LSER parametreleri
Carbonyl stretching vibrations of 5-halogen-2-thiophenecarboxaldehydes: KBM, AN, SWAIN and LSER parameters
Cemal Parlak, Özgür Alver
doi: 10.5505/pajes.2016.88155  Sayfalar 609 - 612

5.
Süperhidrofobik ve hidrofobik yüzeyler üzerinde sıvı damlası gaz kabarcığı ve sıvı jeti dinamiğinin incelenmesi
An investigation of droplet bubble and liquid jet dynamics on superhydrophobic and hydrophobic surfaces
Ali Kibar
doi: 10.5505/pajes.2016.07088  Sayfalar 613 - 619

6.
Probiyotik gıdalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi
Determination of antibiotic resistance of lactic acid bacteria isolates of probiotic foods
Emel Ünal Turhan, Zerrin Erginkaya
doi: 10.5505/pajes.2016.87369  Sayfalar 620 - 624

7.
Yüksek hidrostatik basınçla çiğ köftede toplam aerobik bakteri inaktivasyonu
High hydrostatic pressure inactivation of total aerobic bacteria in raw meatball
Sinan Uzunlu, Keshavan Niranjan
doi: 10.5505/pajes.2016.93357  Sayfalar 625 - 628

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale