Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 22 (8)
Cilt: 22  Sayı: 8 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - IV

TOK’2015 - OTOMATIK KONTROL TÜRK MILLI KOMITESI ULUSAL TOPLANTISI ÖZEL SAYISI
2.
Konjuge elektroaktif bir polimer eyleyicinin mikro düzeyde yer değiştirmesinin görüntü tabanlı kayan kipli denetimi
Vision based sliding mode control of micro displacement of a conjugated electroactive polymer actuator
Caner Sancak, Mustafa Yavuz Coşkun, Mehmet İtik
doi: 10.5505/pajes.2016.14554  Sayfalar 629 - 635

3.
Eyleyici doyumu altında dizi kararlı kooperatif otomatik seyir kontrolü
String stable cooperative adaptive cruise control under actuator saturation
Hilal Bingöl, Erkam Çankaya, Klaus Werner Schmidt
doi: 10.5505/pajes.2016.23473  Sayfalar 636 - 642

4.
Aralık değerli tip-2 bulanık PID kontrolörler ve bir çevrimiçi öz-ayarlama mekanizması
Interval type-2 fuzzy PID controllers and an online self-tuning mechanism
Tufan Kumbasar
doi: 10.5505/pajes.2016.49344  Sayfalar 643 - 649

5.
Yapay sinir ağı temelli uyarlamalı doğrusal model-öngörülü kontrol
Artificial neural network based adaptive linear model predictive control
Meriç Çetin, Selami Beyhan, Bedri Bahtiyar
doi: 10.5505/pajes.2016.50475  Sayfalar 650 - 658

6.
Kesir dereceli model referans denetleyici ile görüntü işleme destekli nesne takip uygulaması
Image processing based object tracking application with fractional-order model reference controller
Gürkan Kavuran, Abdullah Ateş, Barış Baykant Alagöz, Celaleddin Yeroğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.54036  Sayfalar 659 - 665

7.
Çok etmenli sistemlerde çoklu denge noktalarının sürekli zamanda analizi
Continuous-time analysis of multi-agent systems with multiple consensus equilibria
Özlem Feyza Erkan, Mehmet Akar
doi: 10.5505/pajes.2016.56323  Sayfalar 666 - 670

8.
SMDO algoritması ile iki serbestlik dereceli FOPID kontrol çevrimi tasarımı
Two degrees of freedom FOPID control loop design via SMDO algorithm
Abdullah Ateş, Celaleddin Yeroğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.89090  Sayfalar 671 - 676

9.
Robot manipülatörler için akıllı GTGS sistemi
An intelligent IBVS system for robot manipulators
Tolga Yüksel
doi: 10.5505/pajes.2016.98705  Sayfalar 677 - 684

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale