Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Elektrik ark ve gazaltı kaynağı (MIG) ile birleştirilmiş AISI 1040 çeliğinin mekanik özelliklerine, çeşitli ısıl işlemlerin etkisinin incelenmesi
Investigation of mechanical properties AISI 1040 steel welding with electric arc and MIG, applied various heat treatments
Alemdar Ongun, İbrahim Uzun, Onur Kadir Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.46034  Sayfalar 1 - 5

3.
Yerel olmayan elastisite teorisine göre akışkan taşıyan nanokirişin serbest titreşimlerinin analizi
Free vibrations analysis of fluid conveying nanobeam based on nonlocal elasticity theory
Süleyman Murat Bağdatlı, Necla Toğun
doi: 10.5505/pajes.2016.85579  Sayfalar 6 - 11

4.
Eş kalıp ekstrüzyon yöntemi ile alüminyum-magnezyum makrokompozit imalatı ve karakterizasyonu
Manufacturing and characterization of aluminium-magnesium macrocomposite by co-extrusion
Harun Mindivan
doi: 10.5505/pajes.2016.25932  Sayfalar 12 - 14

5.
Robot kontrollü indüksiyon sertleştirme parametrelerinin sac metal kalıp yüzey sertliğine etkilerinin Taguchi metodu ile incelenmesi
Investigation with Taguchi method of the effects of the robot-controlled induction hardening parameters on surface hardness of sheet metal moulds
Ensar Yıldırım, Halit Çebi, Murat Şen, Erkan Serdar Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2016.24540  Sayfalar 15 - 23

6.
Tabakalı ve fonksiyonel olarak kademelendirilmiş küresel basınç kapları üzerine analiz
Analysis on multi-layered and functionally graded spherical pressure vessels
Eray Arslan
doi: 10.5505/pajes.2016.56688  Sayfalar 24 - 35

7.
Geri dönüştürülmüş kestamidlerin mekanik özellikleri
Mechanical properties of recycled cestamides
Hilal Can
doi: 10.5505/pajes.2015.57778  Sayfalar 36 - 39

8.
Ni3Al partikülleri ile pekiştirilmiş bronz matrisli kompozitlerin kuru sürtünme ve aşınma davranışları
Dry sliding friction and wear behaviours of bronze matrix composites reinforced with Ni3Al particles
İbrahim Çelikyürek, Aytaç Biçer
doi: 10.5505/pajes.2016.27136  Sayfalar 40 - 44

9.
Rüzgâr çiftliklerinde veri zarflama analizi ve Malmquist endeksi yaklaşımları ile performans analizi
Performance analysis in wind farms by data envelopment analysis and Malmquist index approaches
Yunus Eroğlu, Serap Ulusam Seçkiner
doi: 10.5505/pajes.2016.59023  Sayfalar 45 - 54

10.
Ders programı çizelgeleme problemi için bir literatür taraması
A literature review for course scheduling problem
Hakan Altunay, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2016.37233  Sayfalar 55 - 70

11.
Tedarikçi seçimi için TOPSIS tabanlı ikizkenar yamuk tip-2 bulanık çok kriterli karar verme metodu
A trapezoidal type-2 fuzzy multi-criteria decision making method based on TOPSIS for supplier selection
Berk Ayvaz, Ali Osman Kuşakcı
doi: 10.5505/pajes.2016.56563  Sayfalar 71 - 80

12.
Yığın üretim yapan fırınlara işlerin yüklenmesi ve çizelgelenmesi: Tamsayılı programlama modeli
Job allocation and scheduling of batch processing ovens: An integer programming model
Emrah B. Edis, Buse Kuru
doi: 10.5505/pajes.2016.53315  Sayfalar 81 - 87

13.
Kısa dönemli tahminlerde kullanılan uyarlamalı üstel düzleştirme için bulanık ayarlama yaklaşımı
Fuzzy tuning approach for adaptive exponential smoothing used in short-term forecasts
Yunus Biçen
doi: 10.5505/pajes.2016.69335  Sayfalar 88 - 94

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale