Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
İçten yanmalı dizel motorunun atık egzoz gazı enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretimi
Electrical energy production by using waste exhaust energy of internal combustion diesel engines
İlker Temizer, Cumali İlkılıç
doi: 10.5505/pajes.2016.64935  Sayfalar 330 - 336

3.
Bandırma’nın uzun dönem rüzgar karakteristiğinin ve rüzgar enerjisi potansiyelinin incelenmesi
Investigation of long term wind characteristics and wind energy potential in Bandırma, Turkey
Mehmet Özgün Korukçu
doi: 10.5505/pajes.2016.99267  Sayfalar 337 - 342

4.
Güneş enerjisi santrali kurulabilecek alanların AHP yöntemi kullanılarak CBS destekli haritalanması
GIS-supported mapping of solar power plant sites using AHP method
Mevlüt Uyan
doi: 10.5505/pajes.2016.59489  Sayfalar 343 - 351

5.
Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirleme çalışması
Study to determine wind energy potential for Sakarya University
Şaban Pusat
doi: 10.5505/pajes.2017.98250  Sayfalar 352 - 357

6.
Petrol projelerinde kullanılan su arıtma tesislerinde su ve petrolün ayrıştırılması için tasarlanan birleştirilmiş plakaların CFD simülasyonu
CFD simulation of designed coalescing plates for separating water and oil in water treatment plants used in petroleum projects
Sedat Yayla, Soran Sabah, Ali Bahadır Olcay
doi: 10.5505/pajes.2016.67944  Sayfalar 358 - 363

7.
Ejektörlü bir soğutma sisteminin tasarımında optimizasyon koşullarının teorik ve deneysel olarak araştırılması
Theoretical and experimental investigation of optimization conditions in the design of an ejector cooling system
Gamze Yakut, Mustafa Acar
doi: 10.5505/pajes.2016.86619  Sayfalar 364 - 371

8.
İç akışlardaki hidrodinamik giriş uzunluğu üzerine hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri
Computational fluid dynamics analyses on the hydrodynamic entry length in internal flows
Emre Kahramanoglu, Savas Sezen, Seyfettin Bayraktar
doi: 10.5505/pajes.2017.58908  Sayfalar 372 - 377

9.
Konik saptırıcılı ısıtıcı borunun etkinliğinin deneysel araştırılması
Experimental investigation of effectiveness of heating tube with conical baffles
Gülay Yakar
doi: 10.5505/pajes.2016.69077  Sayfalar 378 - 382

10.
Radyal basınçlı hava yataklarında yüzey pürüzlülüğünün yatak-rotor sisteminin yük taşıma kapasitesine etkisi
Effect of surface roughness of a radial aerostatic bearing on the load carrying capacity of a rotor-bearing system
Abdurrahim DAL, Tuncay Karaçay
doi: 10.5505/pajes.2017.03274  Sayfalar 383 - 389

11.
Tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğü değerlerinin istatistiksel incelenmesi
Statistical analysis of surface roughness in turning process
Harun Akkuş, Harun Yaka, Levent Uğur
doi: 10.5505/pajes.2016.01212  Sayfalar 390 - 394

12.
6063 alüminyum alaşımının sertliği ve taneler arası korozyonu üzerine suni yaşlandırmanın etkisi
Effect of artificial aging on hardness and intergranular corrosion of 6063 Al alloy
Behiye Yüksel
doi: 10.5505/pajes.2016.05658  Sayfalar 395 - 398

13.
Alüminyum 2024 T-3 plakadaki hasar boyutunun lamb dalgası ile tespiti
Determination of damage length in aluminum 2024 T-3 plate by lamb wave
Muhammet ÜNAL
doi: 10.5505/pajes.2017.86836  Sayfalar 399 - 404

14.
Plazma elektrolitik oksitleme yöntemiyle AA7075 alüminyum alaşımı üzerine kaplanan seramik kaplamaların yapısal ve aşınma davranışı
Structural and wear behavior of coatings formed on AA7075 aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation
Serdar Karaoğlu, Ekrem Sonuvar
doi: 10.5505/pajes.2016.24434  Sayfalar 405 - 410

15.
Farklı bor kimyasalları ile borlanmış Inconel 625 alaşımının karakterizasyonu
Characterization of borided Inconel 625 alloy with different boron chemicals
Ali Günen, Erdoğan Kanca
doi: 10.5505/pajes.2017.56689  Sayfalar 411 - 416

16.
Manyeto-reolojik malzemelere ferromanyetik toz ilavesinin mekanik özelliklere etkisinin deneysel olarak incelenmesi
Experimental investigation of the effect of ferromagnetic particles addition on mechanical properties of magneto-rheological materials
Uğur Mazlum, Recep Gümrük
doi: 10.5505/pajes.2017.92255  Sayfalar 417 - 421

17.
Hasarlı boruların tamirinde yama malzemesinin yapıştırıcı üzerine etkilerinin incelenmesi
Effects of patch material on the adhesive in the repair of damaged pipes
Şerif Çitil
doi: 10.5505/pajes.2016.52296  Sayfalar 422 - 426

18.
Kompakt laminat kompozit malzemenin tungsten karbür takımlarla delinmesinde delaminasyon faktörünün değerlendirilmesi
Evaluation of the delamination factor for drilling of compact laminate composite material with tungsten carbide tools
Tuncay Bilge, Ali Riza Motorcu, Aleksandar Ivanov
doi: 10.5505/pajes.2016.97992  Sayfalar 427 - 436

19.
Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi
Selecting of Monorail projects with analytic hierarchy process and 0-1 goal programming methods in Ankara
Şeyda Gür, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2016.03903  Sayfalar 437 - 443

20.
Tip-II montaj hattı dengeleme problemi için büyük komşuluk arama algoritması
Large neighbourhood search algorithm for type-II assembly line balancing problem
Şener Akpınar
doi: 10.5505/pajes.2016.75975  Sayfalar 444 - 450

21.
Stokla bağlantılı maliyetler ve referans etkisiyle en iyi fiyatlandırma politikası
Optimal pricing policy with inventory related costs and reference effects
Mehmet Güray Güler, Mustafa Akan, İsmail Sevim
doi: 10.5505/pajes.2017.49002  Sayfalar 451 - 461

22.
Yalın üretim için değer akış haritalandırma ve simülasyon: Mobilya sektöründe bir uygulama
Value stream mapping and simulation for lean manufacturing: A case study in furniture industry
Hacer Guner Goren
doi: 10.5505/pajes.2016.59251  Sayfalar 462 - 469

23.
Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması
A review on the current applications of genetic algorithms in mean-variance portfolio optimization
Can Berk Kalayci, Okkes Ertenlice, Hasan Akyer, Hakan Aygoren
doi: 10.5505/pajes.2017.37132  Sayfalar 470 - 476

24.
Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde DEMATEL yöntemiyle tedarikçi değerlendirme kriterlerinin incelenmesi ve sağlık sektöründe bir uygulama
Analyzing criteria used in supplier evaluation by DEMATEL method in sustainable supply chain management and an application to health sector
İrem Uçal Sarı, Beyzanur Çayır Ervural, Semih Bozat
doi: 10.5505/pajes.2017.14892  Sayfalar 477 - 485

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale